Uusimmat blogikirjoitukset

Rakentamisen suunnasta päätetään kunnissa


Kunnalliseen päätöksentekoon osallistuu iso joukko ihmisiä. Vuonna 2017 alkaneella valtuustokaudella luottamushenkilöpaikkoja oli manner-Suomen kuntien valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa 21 122. Ehdolla vaaleissa oli yhteensä 33 618 ehdokasta.    Luottamushenkilöt päättävät omaan elinympäristöönsä liittyvistä asioista. Rak...

Lue lisää
Rakentaminen, kuntavaalit


Rakennetaan kuin Iisakinkirkkoa - maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen


Pääsiäistä ennen ympäristöministeriö kertoi, että ennakkoarvioista poiketen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus ei valmistu lausunnoille maalis-huhtikuussa 2021. Uudistusta valmistelevien työryhmien työt loppuivat helmikuussa, ja sen jälkeen hallituspuolueiden ministeriryhmä otti asian käsiteltäväkseen. Maankäyttöön- ja rake...

Lue lisää
MRL, rakentaminen, RIA


Rialaisen etu on työehtosopimus


Teknologiateollisuus ry, yksi Suomen merkittävimmistä työnantajaliitoista, ilmoitti strategiamuutoksesta eilen. Teknologiateollisuus perustaa uuden yhdistyksen, johon keskitetään valtakunnallisiin työehtosopimuksiin liittyvä toiminta.  Yksinkertaistetusti, valtakunnallisia työehtosopimuksia kannattavien yritysten odotetaan liittyvän ...

Lue lisää

Oikeus etätyöhön vai ei?


Suomessa on syksystä asti ollut voimassa valtioneuvoston antama valtakunnallinen etätyösuositus. Hallitus siis suosittelee, että koronavirusepidemian aikana etätyötä on syytä tehdä kotona viruksen leviämisriskin pienentämiseksi. Koska epidemiatilanne on erilainen maan eri osissa, etätyösuositusta on kehotettu soveltamaan ensisijaises...

Lue lisää

Sovi asioista aina kirjallisesti


Tunteja kertyy ja liukumasaldot paukkuvat? Kirjaa ylös ja pidät tunnit pois sitten joskus, rialaista saatetaan opastaa. Stop tykkänään, älä toimi näin! Minulle on tullut vastaan tapauksia, että jäsenellä on muutaman vuoden vuosilomat pitämättä tai liukumasaldot ovat parin sadan tunnin luokkaa.   Pahimmassa tapauksessa nämä kertyneet ...

Lue lisää

Sanoista tekoihin korkeakoulutuksen kehittämisessä


Koulutukseen aiotaan investoida merkittävästi tulevina vuosikymmeninä. Suomalaisista leivotaan yhä koulutetumpia, sillä korkeakouluvisiossa on jo linjattu tavoite, jonka mukaan vuonna 2030 vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Valmisteilla olevassa koulutuspoliittisessa selonteossa todetaan, että tavoitte...

Lue lisää

Samasta työstä pitää maksaa sama palkka


YLE uutisoi 25.11 lähihoitajista, jotka olivat haastaneet työnantajansa oikeuteen koska katsoivat, että työnantaja maksoi heille matalampaa palkkaa kuin toisille saman hoivakodin työntekijöille, vaikka kaikki tekivät keskenään samaa tai ainakin samanarvoista työtä. Uutisen mukaan hoivayhtiö maksoi ostamastaan hoivakodista uuteen paik...

Lue lisää
Tasa-arvo, palkkaus, RIA


Eroon turhista kilpailukieltosopimuksista


Maan hallitus antoi eilen hallituksen esityksen eduskunnalla työsopimuslain ja merityösopimuslakien muuttamisesta 1.1.2022 alkaen. Kyse on kilpailukieltosopimuksia koskevien lainkohtien muuttamisesta. Kolmisen vuotta sitten aloittaessani RIAn edunvalvontapäällikkönä kilpailukieltosopimusviritelmät alkoivat tulla tutuksi.  Lähes kaiki...

Lue lisää
kilpailukielto, RIA,


Jokainen jäsen on arvokas


RIAn liittohallitus hyväksyi järjestön yhdenvertaisuus-suosituksen syyskuun kokouksessa. Mistä on kysymys? Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan...

Lue lisää

Rakentaminen kesti koronan ensimmäisen aallon hyvin


Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu), jonka yksi jäsenistä olen, julkaisi suhdannetilanne tarkastelevan raportin eilen torstaina 11.9. Koronapandemia on vaikuttanut toistaiseksi rakentamiseen odotettua vähemmän. Aloituksia on ollut toukokuun loppuun mennessä lähes 18 000, mikä on 3 600 asuntoaloitusta enemmän kuin vuotta aiemmin. Suome...

Lue lisää