Työsopimuksen laatiminen

Lakien ja työehtosopimusten lisäksi jokaista työsuhdetta määrittelee yksittäisen työntekijän ja työnantajan välinen työsopimus. Sopimus voi olla suullinen, mutta se on syytä tehdä kirjallisena.

Työsopimuksessa sovitaan mitä ehtoja juuri siinä työsuhteessa sovelletaan. Työsopimuksessa ei voida sopia ehdoista, jotka heikentäisivät työntekijän lakiin kirjattuja oikeuksia. Pääsääntöisesti myös työehtosopimusmääräykset ovat sellaisia, joista ei yksittäisessä työsopimuksessa voida poiketa.

Jos olet solmimassa uuden työsuhteen, käy työsopimus huolella lävitse työnantajan edustajan kanssa. Selvitä kaikki epäselvät kirjaukset, äläkä allekirjoita sopimusta ennen kuin olet varma sen sisällöstä. 

Ota tarvittaessa yhteyttä RIAn toimistoon.