Opiskelijatoimikunta

Mukana vaikuttamassa RIAn opiskelijatoimintaan ja tulevaisuuden rakennusalaan.

Opiskelijatoimikunta on liiton tarjoama vaikutuskanava opiskelijajäsenille, joka edustaa RIAn opiskelijoita RIAn liittohallituksen sekä STTK-opiskelijoiden kokouksissa.

Toimikunta toimii noin 3000 rakennusinsinööri-, rakennusarkkitehti-, ja rakennusmestariopiskelijoiden valtakunnallisena edustustiiminä, sekä huolehtia opiskelijoiden asemasta RIAssa. Lisäksi sen toimikunta edistää positiivista RIA-brändiä oppilaitoksissa.  

Opiskelijatoimikunta koostuu kahdeksasta opiskelijayhteyshenkilöstä ympäri Suomen. Toimikunnan edustajan toimikausi on kaksi vuotta ja erovuorossa olevat neljä edustajat valitaan Ylläspoweria-opiskelijaseminaarissa. 

Zainab Aqazada

Helsingin Metropoliassa ensimmäistä vuotta rakennusinsinööriksi opiskeleva Zainab on ottanut lentävän lähdön opiskelijatoimintaan ja on jo heti ensimmäisenä opiskeluvuo- tenaan valittu toimikunnan puheenjohtajaksi. ”Moni suositteli minulle lähtöä mukaan toimintaan ja sitten lähdin yhteyshenkilöksi. Siellä huomasin, että toiminta on kivaa ja sitten päätin hakea opiskelijatoimikuntaan”, Zainab kertoo. Parhaiksi asioiksi RIAssa hän kokee muut mukana olevat ihmiset sekä sen, että toiminnassa voi olla oma itsensä.

Puheenjohtaja
Zainab Aqazada
zainab.aqazada a metropolia.fiJani Hiukkamäki

Jani Hiukkamäki opiskelee Jyväskylän ammattikorkeassa kolmatta vuotta rakennusin- sinööriksi. Jani on jo muutaman vuoden ollut RIAn yhteyshenkilönä ja päätti nyt tänä vuonna hakea opiskelijatoimikunnan jäseneksi. ”Haluan olla osa muutosta, jota opiske- lijatoimikunta pystyy toteuttamaan”, kertoo Jani. Hänen mielestään parasta RIAssa ovat ihmiset ja yhteisöllisyys eli ettei kenenkään tarvitse olla toiminnassa yksin. Jani on opiskelijatoimikunnan STTK-vastaava.

Jani Hiukkamäki
0452077477
jani.hiukkamaki a gmail.comTommi Hyvärinen

Tommi Hyvärinen opiskelee Hämeenlinnassa Hämeen ammattikorkeakoulussa rakennus- mestariksi. Opiskelijatoimikuntaan Tommi kertoo lähteneensä suositusten perusteella. ”Kuulin että siellä on hyvä porukka ja mukavia tapahtumia, niin ajattelin että miksipä ei hakisi”, kertoo Tommi. Myös Tommin mielestä parasta RIAssa ovat mukana olevat ihmiset: ”On ollut mukavia tapahtumia ja näissä on mukava olla mukana. Nyt kun liityin mukaan OTK:n, niin pääsen itsekin vaikuttamaan siihen minkälaisia tapahtumat tulevat olemaan”, sanoo Tommi.


Tommi Hyvärinen
tommi.hyvarinen a student.hamk.fiKatja Järviö

Katja Järviö on lähtenyt mukaan opiskelijatoimikuntaan, koska haluaa olla mukana vai- kuttamassa opiskelijoiden asioihin. Katjalla onkin aikaisempaa kokemusta monista opis- kelijajärjestöistä. Hän opiskelee rakennusinsinööriksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Parhaaksi asiaksi RIAssa Katja kertoo oman alan yhteisöllisyyden.


Katja Järviö
0409608857
katja.jarvio1 a gmail.comSarianna Sillanpää

Sarianna Sillanpää opiskelee rakennusarkkitehdiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa. Sarianna on toiminut useamman vuoden yhteyshenkilönä ja on kokenut ne mukaviksi tehtäviksi. ”Ajattelin että opiskelijatoimikunnassa saa uusia kokemuksia ja pääsee myös vaikuttamaan asioihin”, kertoo Sarianna. Parhaaksi asiaksi RIAssa myös Sarianna kokee ihmiset: ”Kun on hyvä porukka niin se on tosi mukavaa.”


Sarianna Sillanpää
sarianna.sillanpaa a tuni.fiHeidi Viitaniemi

Heidi Viitaniemi opiskelee Seinäjoen ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta rakennus- insinööriksi. ”Olen ollut yhteyshenkilönä koko sen ajan, kun olen opiskellut ja olen ollut mukana myös RIAn valtakunnallisissa tapahtumissa ja nyt on kiva, kun pääsee itsekin järjestämään näitä tapahtumia”, Heidi kertoo. Parhaaksi asioiksi RIAssa hän on kokenut ihmiset, yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen. Heidi on opiskelijatoimikunnan liittohallitusvastaava.

Heidi Viitaniemi
0400580953
heidi.viitaniemi a seamk.fi