Opiskelijatoimikunta 2023-2024

Mukana vaikuttamassa RIAn opiskelijatoimintaan ja tulevaisuuden rakennusalaan.

Päyam Amiri

Päyam opiskelee Metropoliassa rakennusinsinööriksi toista vuotta. ”Halusin liittyä RIAan, koska osallistuttuani YlläsPoweRIAan tutustuin enemmän opiskelijayhteisöön ja mahdollisiin yhteistyökumppaneihin”, kertoo tuore toimikunnan puheenjohtaja. ”Kiinnostuin RIAn oppilastoimikunnan toiminnasta, koska olen kiinnostunut edistämään opiskelijoiden asemaa ja hyvinvointia sekä etenemistä rakennus- ja suunnittelualalla. Tämän kiinnostuksen myötä päädyin hakemaan oppilastoimikuntaan ja minut valittiin oppilastoimikunnan puheenjohtajaksi”, Päyam jatkaa.

Puheenjohtaja
Päyam Amiri
payam.amiri a metropolia.fiJanette Meriläinen

Janette opiskelee toista vuotta rakennustekniikan insinööriksi Metropoliassa. Hän liittyi vuoden alussa HeRIAn hallituksen opiskelijajäseneksi ja sen jälkeen RIAn opiskelijatoimikuntaan. "RIAssa toimiminen mahdollistaa verkostoitumisen alan nykyisten ja tulevien ammattilaisten kanssa. Haluan kannustaa muitakin opiskelijoita liittymään mukaan!"

Varapuheenjohtaja
Janette Meriläinen
janette.merilainen a metropolia.fiJanne Liiman

Janne on toisen vuoden rakennusinsinööriopiskelija Hämeen ammattikorkeakoulusta. "Lähdin RIAn toimintaan mukaan, koska haluan olla myötävaikuttamassa opiskelijoiden toimintaan RIAssa", Janne toteaa. Janne kertoo lisäksi, että toimikunnassa voi vaikuttaa enemmän opiskelijoiden asemaan RIAssa sekä pääsee järjestämään useita eri tapahtumia opiskelijoille. Jannen mukaan myös verkostoituminen useiden eri ihmisten ja yritysten kanssa sai hänet hakemaan mukaan opiskelijatoimikuntaan.

Sihteeri ja mediavastaava
Janne Liiman
janne.liiman a hamk.fiMarko Tervo

Marko opiskelee rakennusinsinööriksi toista vuotta Tampereella. Varpaiden kastaminen RIAn toimintaan tapahtui toisen vuoden syksyllä, missä lämminhenkinen ilmapiiri, uudet ystävät ja verkostoitumismahdollisuudet jättivät lähtemättömän vaikutuksen. ”Tapahtumat ja mahtavat tyypit sytyttivät halun olla mukana kehittämässä RIAn toimintaa ja toimia itsekin positiivisena vaikuttimena yhteisöön”. Marko kokee, että RIA toimii hyvänä ponnahduslautana ja näköalapaikkana rakennusalalle.

STTK-edustaja
Marko Tervo
marko.tervo a tuni.fiJaakko Tervonen

Kuopiolainen Savoniassa ensimmäistä vuotta rakennusinsinööriksi opiskeleva Jaakko Tervonen on kiinnostunut rakennesuunnittelusta, korjausrakentamisesta ja rakennusosien- ja materiaalien uudelleenkäytöstä. Jaakko on kiinnostunut myös arkkitehtuurista ja näkee, että tulevaisuudessa esimerkiksi uudelleenkäytetyt materiaalit tuo syvyyttä rakennuksen arkkitehtuuriin ja olemukseen. "Lähdin mukaan RIAn opiskelijatoimintaan mm. verkostoitumisen vuoksi. Olisi kiinnostavaa luoda foorumi, missä opiskelijat pääsisivät keskustelemaan yritysten kanssa niin rakennusalan trendeistä, kuin yksittäisen teknisen taidon kehittämisestä johonkin itseään kiinnostavaan tehtävää liittyen", sanoo Jaakko.

Jaakko Tervonen
tervonen.jaakko a icloud.comZainab Aqazada

Zainab opiskelee Helsingin Metropoliassa toista vuotta rakennusinsinööriksi. ”Moni suositteli minulle lähtöä mukaan toimintaan ja sitten lähdin yhteyshenkilöksi. Siellä huomasin, että toiminta on kivaa ja sitten päätin hakea opiskelijatoimikuntaan”, Zainab kertoo. Parhaiksi asioiksi RIAssa hän kokee muut mukana olevat ihmiset sekä sen, että toiminnassa voi olla oma itsensä.

Zainab Aqazada
zainab.aqazada a metropolia.fiHeidi Viitaniemi

Heidi Viitaniemi opiskelee Seinäjoen ammattikorkeakoulussa neljättä vuotta rakennus- insinööriksi. ”Olen ollut yhteyshenkilönä koko sen ajan, kun olen opiskellut ja olen ollut mukana myös RIAn valtakunnallisissa tapahtumissa ja nyt on kiva, kun pääsee itsekin järjestämään näitä tapahtumia”, Heidi kertoo. Parhaaksi asioiksi RIAssa hän on kokenut ihmiset, yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen.

Liittohallitusedustaja
Heidi Viitaniemi
heidi.viitaniemi a seamk.fiAlisa Pääkkönen

Alisa Pääkkönen opiskelee Helsingissä Metropolian ammattikorkeakoulussa toista vuotta rakennusinsinööriksi. Alisa on toiminut ensimmäisestä opiskeluvuodesta saakka RIAn yhteyshenkilönä ja on kokenut ne mukaviksi tehtäviksi. ”Lähdin opiskelijatoimikuntaan mukaan, koska siellä on mahdollisuus päästä järjestämään tapahtumia ja vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin”.
Parhaaksi asiaksi Alisa kokee RIAssa muut ihmiset: ”RIAn kautta on helppo verkostoitua oman alan ammattilaisiin ympäri Suomen”.


Alisa Pääkkönen
alisa.paakkonen a metropolia.fi