Opiskelijatoimikunta

RIAn opiskelijatoimikunta on liiton opiskelijajäsenten vaikutuskanava opiskeluun ja alan työelämään liittyvissä asioissa. Opiskelijatoimikunta edustaa kaikkia liiton opiskelijajäseniä ja huolehtii heidän asemastaan liiton päätöksenteossa. Toimikunnan tehtävänä on tuoda liittoon tietoa rakennusalan opiskelijoita koskettavista asioista, ottaa niihin kantaa sekä edistää järjestäytymistä.

Kauden 2024-2025 painopistealueena on opiskelun ja työelämän rajapintaa koskevat asiat sekä opintojen laatuun ja ajankohtaisiin asioihin liittyvät asiat. Erityisesti opiskelijoiden hyvinvointi, alan suhdanteen kehittyminen sekä harjoittelu- ja kesätyöpaikkojen väheneminen huolestuttaa.

Alisa Pääkkönen

Alisa Pääkkönen opiskelee Helsingissä Metropolian ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta rakennusinsinööriksi. Alisa on ollut aktiivisesti mukana RIAn toiminnassa koulutaipaleen alusta asti. ”

Lähdin opiskelijatoimikuntaan mukaan, jotta voin olla mukana mahdollistamassa opiskelijoiden ammatillista verkostoitumista. Tämän lisäksi toivon pystyväni vaikuttamaan opiskelijoiden asemaan kouluissa sekä työelämässä”. Kertoo opiskelijatoimikunnan tuore puheenjohtaja.
”

Parasta RIAssa on ehdottomasti yhteisöllisyys. RIAlaisten kesken on aina huikea yhteishenki, jonka myötä onkin helppo verkostoitua muihin alalla työskenteleviin,” Alisa jatkaa.

Puheenjohtaja
Alisa Pääkkönen
alisa.paakkonen a metropolia.fiWaltteri Lautakoski

Waltteri opiskelee Rakennusalan työnjohtajaksi toista vuotta Tampereella. Mukaan RIAn toimintaan hän lähti jo ensimmäisenä syksynä.

”Aloittavien saunaillan ja Ikaalisten aluepoweRIAn jälkeen minut houkuteltiin liittymään RIAn yhteyshenkilöksi. YlläspoweRIA kyllä kruunasi kaiken, siellä tapasin aivan mahtavia tyyppejä,” hän kertaa. 

”Tänä vuonna rohkaistuin hakemaan mukaan oppilastoimikuntaan, kavereiden kehoituksesta. Samalla tajusin, että tällä reitillä minulla on mahdollista tavata lisää mukavia ihmisiä ja verkostoitua. Sekä päästä vaikuttamaan opiskelijoiden opintoihin ja kesätöihin.” Tuore oppilastoimikunnan varapuheenjohtaja toteaa.

Varapuheenjohtaja
Waltteri Lautakoski
waltteri.lautakoski a tuni.fiJanette Meriläinen

Janette on kolmannen vuoden rakennustekniikan opiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Hän on jo toista vuotta mukana RIA:n opiskelijatoiminnassa. "Tapahtumien järjestäminen opiskelijatoimikunnan jäsenenä on mahtavaa! Tapahtumissa pääsee tutustumaan moniin uusiin ihmisiin ja tapaamaan myös vanhoja RIA:laisia." OTK:n sihteerin pestin lisäksi Janette toimii Helsingin paikallisyhdistyksen hallituksessa opiskelijajäsenenä.

Sihteeri
Janette Meriläinen
janette.merilainen a metropolia.fi Janne Liiman

Janne on kolmannen vuoden rakennusinsinööriopiskelija Hämeen ammattikorkeakoulusta. "Lähdin RIAn toimintaan mukaan, koska haluan olla myötävaikuttamassa opiskelijoiden toimintaan RIAssa", Janne toteaa. Janne kertoo lisäksi, että toimikunnassa voi vaikuttaa enemmän opiskelijoiden asemaan RIAssa sekä pääsee järjestämään useita eri tapahtumia opiskelijoille. Jannen mukaan myös verkostoituminen useiden eri ihmisten ja yritysten kanssa sai hänet hakemaan mukaan opiskelijatoimikuntaan.

Somevastaava
Janne Liiman
janne.liiman a student.hamk.fiElias Haukkamaa

Elias opiskelee rakennusinsinööriksi ensimmäistä vuotta Tampereella. Hän ryhtyi luokkansa yhteyshenkilöksi jo Tamrian aloittavien saunaillassa ja on siitä lähtien käynyt säännöllisesti Rian tapahtumissa. “Päätin lähteä opiskelijatoimikuntaan mukaan erittäin lämpimän ilmapiirin, mukavien ihmisten sekä verkostoitumismahdollisuuksien takia. On myös hienoa päästä järjestämään unohtumattomia tapahtumia muille opiskelijoille”, kertoo Elias. “Haluan ehdottomasti kannustaa lähtemään mukaan Rian toimintaan, jos haluaa vaikuttaa opiskelijoiden asioihin”.

Somevastaava
Elias Haukkamaa
elias.haukkamaa a tuni.fiZainab Aqazada

Zainab opiskelee Helsingin Metropoliassa kolmatta vuotta rakennusinsinööriksi. ”Moni suositteli minulle lähtöä mukaan toimintaan ja sitten lähdin yhteyshenkilöksi. Siellä huomasin, että toiminta on kivaa ja sitten päätin hakea opiskelijatoimikuntaan”, Zainab kertoo. Parhaiksi asioiksi RIAssa hän kokee muut mukana olevat ihmiset sekä sen, että toiminnassa voi olla oma itsensä.

Zainab Aqazada
zainab.aqazada a metropolia.fiPäyam Amiri

Päyam opiskelee Metropoliassa rakennusinsinööriksi kolmatta vuotta. ”Halusin liittyä RIAan, koska osallistuttuani YlläsPoweRIAan tutustuin enemmän opiskelijayhteisöön ja mahdollisiin yhteistyökumppaneihin”, kertoo tuore toimikunnan puheenjohtaja. ”Kiinnostuin RIAn oppilastoimikunnan toiminnasta, koska olen kiinnostunut edistämään opiskelijoiden asemaa ja hyvinvointia sekä etenemistä rakennus- ja suunnittelualalla. Tämän kiinnostuksen myötä päädyin hakemaan oppilastoimikuntaan ja minut valittiin oppilastoimikunnan puheenjohtajaksi”, Päyam jatkaa.
Päyam Amiri
payam.amiri a metropolia.fi
Laura Veki

Olen ensimmäisen vuoden rakennusinsinööriopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta. Lähdin mukaan RIAn toimintaan jotta voin olla vaikuttamassa opiskelijoiden asemaan. Mahdollistaa myös verkostoitumisen alan ammattilaisten sekä muiden opiskelijoiden kanssa.

Laura Veki
laura.veki a lapinamk.fiHeidi Viitaniemi

Heidi Viitaniemi opiskelee Seinäjoen ammattikorkeakoulussa viidettä vuotta rakennus- insinööriksi. ”Olen ollut yhteyshenkilönä koko sen ajan, kun olen opiskellut ja olen ollut mukana myös RIAn valtakunnallisissa tapahtumissa ja nyt on kiva, kun pääsee itsekin järjestämään näitä tapahtumia”, Heidi kertoo. Parhaaksi asioiksi RIAssa hän on kokenut ihmiset, yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen.

Liittohallitusedustaja
Heidi Viitaniemi
heidi.viitaniemi a seamk.fi