Opiskelijat

RIAssa toimii kolme kampuspromoottoria, joiden tehtävänä on koordinoida omissa oppilaitoksissaan RIAn infotilaisuuksia sekä erilaisia opiskelijatapahtumia yhteistyössä opiskelija-asiantuntijan, opiskelijatoimikunnan, jäsenyhdistysten opiskelijayhdyshenkilöiden ja opettajien kanssa. Niin ikään jäsenhankinta on olennainen osa kampuspromoottoreiden tehtävänkuvaa, kuten myös rakennusalan ainejärjestöjen osallistaminen RIAn tapahtumiin.

Ronja Tolonen

Kampuspromoottori, Oulun AMK
Infotilaisuudet ja opiskelijatapahtumat Oulun alueella
ronja.tolonen a ria.fi



Niclas Witick

Kampuspromoottori, Turun AMK
Infotilaisuudet ja opiskelijatapahtumat Turun alueella
niclas.witick a ria.fi



Olivia Marila

Kampuspromoottori, Metropolia
Infotilaisuudet ja opiskelijatapahtumat pääkaupunkiseudulla
olivia.marila a ria.fi



Lisätietoja esitteestä!

Miksi RIAan kannattaa liittyä? Lue esitteestä, millä kaikilla tavoin hyödyt jäsenyydestä.


Lue lisää