RIalaisia koskevat työehtosopimukset

Työehtosopimus eli TES on ammattiliiton ja työnantajaliiton solmima sopimus alan työsuhteen ehdoista. Yrityksen toimiala määrää noudatettavan työehtosopimuksen. Työehtosopimus voi olla yleissitova tai ns. normaalisitova. Jos työehtosopimus on yleissitova, sitä on kaikkien kyseisen alan työnantajien noudatettava, olivatpa nämä järjestäytyneitä työnantajaliittoon tai eivät.

Selvitä mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan. Rialaiset ovat pääsääntöisesti seuraavien työehtosopimusten piirissä:

Rakennustyömailla työskentelevät

 Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus

rak alantoimihenkilotes 2020 (1)
288 kt, päivitetty 9.2.2021

(PDF)

Suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelevät

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Arkkitehtitoimistoissa työskentelevät

Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Kuntasektorilla työskentelevät

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Valtiosektorilla työskentelevät

Valtion virka- ja työehtosopimus