RIalaisia koskevat työehtosopimukset

Työehtosopimus eli TES on ammattiliiton ja työnantajaliiton solmima sopimus alan työsuhteen ehdoista. Yrityksen toimiala määrää noudatettavan työehtosopimuksen. Työehtosopimus voi olla yleissitova tai ns. normaalisitova. Jos työehtosopimus on yleissitova, sitä on kaikkien kyseisen alan työnantajien noudatettava, olivatpa nämä järjestäytyneitä työnantajaliittoon tai eivät.

Selvitä mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan. Rialaiset ovat pääsääntöisesti seuraavien työehtosopimusten piirissä:

Rakennustyömailla työskentelevät

 Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus

RakennusalanToimihenkiloTES 2022 NETTI
229 kt, päivitetty 29.8.2022

(PDF)

Suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelevät

suko tes suomi-25022022 final-web
389 kt, päivitetty 29.8.2022

Arkkitehtitoimistoissa työskentelevät

arkkitehtisuunnittelualan ylempien th tes-2021-2023 final
438 kt, päivitetty 29.8.2022

Kuntasektorilla työskentelevät

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimusUusi linkki

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Valtiosektorilla työskentelevät

Valtion virka- ja työehtosopimus