Suhteellisen tyytyväisiä jäseniä

RIAlla on yli 5000 jäsenmaksua maksavaa jäsentä. Miten he näkevät RIAn jäsenyyden, toiminnan ja tulevaisuuden? Toteutimme kahden vuoden välein tehtävän jäsenkyselyn, nyt hieman uudistettuna. Mitä vastaukset kertoivat? Euron kerrotaan olevan hyvä konsultti ja se näkyy myös jäsenkyselyn tuloksissa.

Väite ”Jäsenyyden hinta-laatusuhde on hyvä” nousi kärkisijalle, kun vastaajilta kysyttiin näkemystä erilaisten väitteiden tärkeyteen. Erot eivät olleet suuria. Kakkossijalle nousi, odotetustikin, väite ”RIA ajaa juuri minun asiaani”. 

Kysyessämme, miten samat väitteet ovat toteutuneet, kärkeen nousivat eri asiat. Parhaiten toteutuvat ”RIA on houkutteleva alan ammattilaisten yhteisö” ja ”Liiton tarjoamat edut ja palvelut ovat kattavat”.  Tärkeyslistalla kärjessä olleet väitteiden toteutuminen ei ollut aivan samalla tasolla, tosin erot olivat melko pieniä.

Konsultti luultavasti neuvoisi pitämään jäsenyyden hinnan maltillisena ja keskittymään toiminnassa siihen, että jäsen kokee RIAn ajavan juuri hänen omaa asiaansa ja etuaan – ja lähettäisi ison laskun perään.

Eri ikäisillä erilaisia näkemyksiä

Tällä kertaa otimme erityistarkasteluun sen, miten eri ikäiset rialaiset vastasivat kyselyyn. Eroja löytyi. Nuoret, alle 30-vuotiaat, eivät olleet vielä vaipuneet meitä keski-ikäisiä usein vaivaavaan pessimismiin, vaan ovat vastausten perusteella muita tyytyväisempiä liiton toimintaan.  Ylipäätänsä he erottuivat positiivisesti lähes jokaisessa kysymyksessä. On mielenkiintoista, muttei ehkä yllättävää, miten eri tavoin pitkän linjan rialaisten ja jäsenyyden alkuvaiheessa olevien vastaukset erottuivat eri kysymyksissä.  Esimerkiksi nuoret kokivat rialaisten aseman edistäminen työelämässä koettiin hyvin tärkeäksi, mutta yli 60-vuotiaiden vastaajien tärkeyslistalla tämä ei noussut yhtä merkittäväksi.

Yksi keskeinen tulos on se, että ruuhkavuosia elävien 30–39-vuotiaiden vastaukset erottuvat muista ikäryhmistä. Heidän mielipiteensä liiton toimintaan, mielikuvaan liitosta tai onnistumiseen edunvalvonnassa ei ole yhtä hyvä kuin muilla ikäryhmillä. Tämä on tietenkin huolestuttava asia liiton tulevaisuuden kannalta ja aiomme selvittää tätä vielä tarkemmin keväällä 2024.

”Image is everything” julisti tenniksenpelaaja Andre Agassi Canonin mainoksessa vuonna 1990. Tämä oppi mielessämme testasimme, miten eri väitteet kuvaavat RIAn imagoa. Meitä pidetään erityisesti tasa-arvoisena, asiantuntevana ja aikaansa seuraavana. Meitä ei pidetä niin voimakkaasti vahvana vaikuttajana, dynaamisena tai vetovoimaisena. Ehkä edellä mainittu konsultti kehottaisi tässä yhteydessä keskittymään vahvuuksiin – ja lisäisi laskuun nollan perään.

Ei yllätystä tärkeimmissä tehtävissä, mutta yhdistystoiminnassa on potentiaalia

Työttömyysturvan järjestäminen koetaan selkeästi tärkeimmäksi RIAn tehtäväksi. RIAn tarjoamat neuvontapalvelut, kuten jäsenneuvonta, työsuhdeneuvonta ja lakimiesneuvonta sekä rialaisten aseman edistäminen työelämässä olivat seuraavaksi tärkeimmät. Verkostoitumisen mahdollistaminen jäi listan häntäpäähän.

Mikä mielenkiintoisinta, RIAn alueellisissa jäsenyhdistyksissä on piilevää potentiaalia. Vastanneista vain noin 15 % osallistuu jäsenyhdistyksen toimintaan, noin puolet ei ole kiinnostunut olemaan mukana lainkaan. Reilua kolmannesta alueellinen toiminta kiinnostaa, mutta ei ole ainakaan toistaiseksi siinä mukana. Eri ikäisissä kiinnostuneiden osuus on samansuuruinen. 

On siis olemassa melko iso joukko rialaisia, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan jäsenyhdistyksen toimintaan, kunhan tähdet osuvat kohdalleen. Pienenä yksityiskohtana: 15 % ei kiinnostuneista vastasi, ettei kukaan ole pyytänyt mukaan toimintaan. Ehkä konsultti kehottaisi jäsenyhdistyksiä olemaan aktiivisesti yhteydessä omiin jäseniinsä eri keinoin – ja korottaisi luonnollisesti laskutettavaa summaa.

Näkemyksiä tulevaisuudesta

Otimme härkää sarvista ja kysyimme myös RIAn tulevaisuuteen liittyviä asioita. Pitäisikö sen jatkaa samanlaisena järjestönä kuin nyt? Vai tiivistää yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa? Tai ehkä tavoitella yhdistymistä toisen järjestön kanssa? Jäädä palkansaajakeskusjärjestöjen ulkopuolelle? Lähes 70 % puhui yhteistyön tiivistämisen puolesta, reilut 30 % kannatti jatkoa samanlaisena järjestönä kuin nyt. Noin 20 %:n mielestä kannattaa tavoitella yhdistymistä toisen järjestön kanssa.  Aika näyttää, mitä tuleman pitää.
Kyselyyn vastasi lähes 800 rialaista, kiitos jokaiselle aktiivisuudesta. Kyselyn tuloksia tullaan esittelemään ensi vuonna RIA-lehdessä ja muilla viestintäfoorumeilla. Kuvitteellisen konsultin viimeinen neuvo voisi olla: ota kaikki irti kyselystä ja kehitä toimintaa sen avulla. Tähän pyritään! Lasku tulkoon perässä.

Kirjoittaja:

Antti Aarnio, antti.aarnio a ria.fi
Edunvalvontapäällikkö, RIA ry


Jaa sivu