Henkilöstönedustajat

Luottamusmiehet (tai luottamusvaltuutetut) sekä työsuojeluvaltuutetut toimivat työpaikoilla henkilöstön edustajina erilaisissa työnantajien kanssa käytävissä neuvotteluissa ja kehittämistoimenpiteissä.

RIAlla ei ole omia luottamusmiehiä työpaikoilla, mutta RIA on solminut erilaisia yhteistyösopimuksia turvatakseen jäsenten edunvalvonnan työpaikkatasolla.

Jos sinulla on kysyttävää työehtoihin työpaikalla tai työpaikan käytäntöihin liittyvissä asioissa, ota ensin yhteyttä luottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun.

YTN:n (Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN) luottamusmiehet neuvovat auttavat rialaisia suunnittelu-ja konsulttialan sekä arkkitehtisuunnittelualan työpaikoilla.

JUKO:n (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO) luottamusmiehet auttavat rialaisia kuntasektorin työpaikoilla.

Ammattiliitto PRO:n luottamusmiehet auttava rialaisia valtiosektorin työpaikoilla.