Palkkasuositukset opiskelijalle

Työharjoittelulla hankitaan oman alan työkokemusta. Monipuolinen alan työkokemus ja hyvä opiskelumenestys auttavat hyvän työpaikan saamisessa valmistumisen jälkeen.

Harjoittelupalkkasuositukset vuodelle 2024

 Suoritetut opintopisteet                    Suosituspalkka, €/kk
 < 120 op 2 350 - 2 600 
 120 - 180 op 2 500 - 2 800
 181 - 210 op 2 650 - 2 950
 > 210 op 2 750 - 3 350

Työllistymiseen ja palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä ole rohkeasti yhteydessä RIAn toimistoon, edunvalvontapäällikkö Antti Aarnioon (antti.aarnio a ria.fi). 


Ura käyntiin haalariharjoittelulla

Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat työharjoittelu-uransa työmaatehtävissä ns. haalariharjoittelulla. Harjoittelun aikana perehdytetään monipuolisesti rakentamisen eri vaiheisiin ja opiskelijat saavat kokonaiskuvan rakentamisesta rakennustyömiehen näkökulmasta. Saatu kokemus tukee myös opiskelua selkiyttämällä sitä, mihin yksittäisiä oppiaineita tarvitaan käytännön työelämässä.

RIAn näkemys on, että harjoittelusta tulee aina maksaa palkka opiskelijoille. 

Työharjoittelun tavoitteena on edetä vaativampiin tehtäviin opiskelun edetessä ja saada lisää vastuuta sekä monipuolisia työtehtäviä. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat etenevät haalariharjoittelusta työnjohto- ja suunnitteluharjoitteluun. Työnjohtoharjoittelu on hyvä perusta myös niille, jotka aikovat tulevaisuudessa suuntautua rakenne- tai rakennussuunnittelijoiksi (RI tai RA).

Palkkasuosituksissa on otettava huomioon ± 5 prosentin väljyys johtuen alueellisista eroista ja hakijoiden kokemuksesta. Pääkaupunkiseudulla työskentelevien palkat ovat 7- 10 prosenttia muuta Suomea korkeammat.

Palkat on laskettu 37,5 viikkotyötunnin mukaan, eivätkä ne sisällä ylitöitä tai muita lisiä. Tuntipalkka saadaan jakamalla suosituspalkka 158:lla.

RIAn selvitysten mukaan rakennusalan opiskelijoista palkatonta työharjoittelua kesäisin tekee noin 10 %. RIAn näkemys on se, että työnantajan on aina maksettava harjoitteluajasta palkkaa.

Lähde: RIAn harjoitteluselvitykset

Tutustu RIAn harjoitteluselvitykseen kesältä 2023.