Palkkasuositukset

RIAn palkkasuosituksia on hyvä käyttää palkkaneuvotteluissa lähtökohtana, johon omaa palkkatoivetta sekä osaamista ja kokemusta kannattaa vertailla.

Jos olet solmimassa työsopimusta uuteen työpaikkaan, työtehtäväsi ovat muuttumassa tai olet esimerkiksi saavuttanut jonkin osaamista osoittava pätevyyden, on aika pohtia palkkatasoa. Käy työnantajan edustajan kanssa keskustelua palkkatasosta; millaista tasoa työnantaja tarjoaa? Onko tämä taso kaukana omasta tasostasi?  Millainen on keskiarvopalkka sinun tehtävässäai?

Hanki tietoa palkkatasosta ja pohdi miksi juuri sinun pitää saada toivomasi palkkataso. Perustele pyyntöäsi työnantajalle.

Ota yhteyttä RIAn toimistoon, jos haluat tarkempaa tietoa alan palkkatasosta.

RIA suosittelee ammattikorkeakouluista valmistuville seuraavaa:

RIAn palkkasuositukset valmistuville vuodelle 2024

Työmaat

Työkokemus vähäinen                    3.700 €/kk

Työkokemus kohtalainen               3.900 €/kk

Työkokemus hyvä                           4.000 €/kk

Suunnitteluala

Työkokemus vähäinen                    3.400 €/kk

Työkokemus kohtalainen               3.600 €/kk

Työkokemus hyvä                           3.850 €/kk 

Vähäinen kokemus vastaa rakennusinsinöörin (AMK), rakennusmestarin (AMK) tai rakennusarkkitehdin (AMK) perustutkintoa siihen liittyvine harjoitteluineen.

Hyvä kokemus vastaa vähintään kahden vuoden itsenäistä työnjohto- tai suunnittelukokemusta tai muuta niihin rinnastettavaa työkokemusta rakennusalalla.

Palkkasummissa on otettava huomioon ± 5 prosentin väljyys johtuen alueellisista eroista ja hakijoiden kokemuksesta. Pääkaupunkiseudulla työskentelevien palkat ovat 7 - 10 prosenttia muuta Suomea korkeammat