Oikeus etätyöhön vai ei?

Suomessa on syksystä asti ollut voimassa valtioneuvoston antama valtakunnallinen etätyösuositus. Hallitus siis suosittelee, että koronavirusepidemian aikana etätyötä on syytä tehdä kotona viruksen leviämisriskin pienentämiseksi.

Koska epidemiatilanne on erilainen maan eri osissa, etätyösuositusta on kehotettu soveltamaan ensisijaisesti alueellisesti. Kainuussa etätyöskentelyyn ei epidemian takia ole samanlaista painetta kuin Uudellamaalla.

RIAn toimistoon on tullut muutamia yhteydenottoja, joissa on kritisoitu työnantajan asennetta etätyötä ja koronasuosituksia kohtaan. Työntekijät ovat kokeneet, että työnantaja ei ota koronasuosituksia tosissaan, eikä myöskään mahdollista etätöiden tekemistä.  Toimistolle on ollut pakko tulla ja työnantajien toimet koronaepidemian torjumiseksi ovat olleet puutteellisia. On myös esitetty näkemyksi, että karanteenimääräyksistä viis veisataan yritysten omistajahenkilöiden taholta.

Vaikka hallitus onkin antanut suosituksen etätöihin siirtymisestä, subjektiivista oikeutta etätöihin ei työntekijällä ole. Useilla työpaikoilla etätöihin liittyvä järjestelyt on onnistuttu tekemään hyvin, mutta poikkeuksiakin on, kuten kertoo esimerkiksi YLE.n juttu.

Työnantajalla on vastuu työntekijöiden työturvallisuudesta ja korona-aika on lisännyt vastuuta entisestään.  Työnantajan on arvioitava työpaikalle saapumisen tarpeellisuus työntekijöiden terveyden näkökulmasta. Työnantajan vastuulla on työturvallisuuslain perusteella huolehtia tartuntariskin minimoimisesta työssä. Se tapahtuu tehokkaimmin rajaamalla tarpeettomia kontakteja työntekijöiden välillä. Toimistotyössä helpoin ja varmin tapa välttää kontakteja on etätyön tekeminen. Työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta myös silloin, jos hän velvoittaa työntekijät saapumaan toimistolle. Jos työnantaja sallii tai velvoittaa työntekijöitä saapumaan toimistolle, on työntekijöille tällöin annettava ohjeistus siitä, miten työ suoritetaan tartuntariski välttäen esimerkiksi huomioimalla turvavälit.

Jos työntekijät kokevat, että ohjeistus on riittämätön tai ettei niitä noudateta käytännössä, on nostettava kissa pöydälle. Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö ovat avainhenkilöitä, joihin kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä. Jos asioihin ei saada parannusta, kannattaa olla yhteydessä RIAn toimistoon. 

Antti Aarnio
Edunvalvontapäällikkö
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry


Jaa sivu