Rakentaminen kesti koronan ensimmäisen aallon hyvin

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu), jonka yksi jäsenistä olen, julkaisi suhdannetilanne tarkastelevan raportin eilen torstaina 11.9. Koronapandemia on vaikuttanut toistaiseksi rakentamiseen odotettua vähemmän. Aloituksia on ollut toukokuun loppuun mennessä lähes 18 000, mikä on 3 600 asuntoaloitusta enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomessa käyttöön otetut koronarajoitukset ovat heikentäneet enemmän korjausrakentamista kuin uudistuotantoa. Verrattuna moniin muihin aloihin rakentamisen tuotanto kasvoi koko alkuvuosipuoliskon ajan ja edelleen heinäkuussa. Varsinkin infrarakentaminen on lisääntynyt.

Raksu arvioi, että rakentamisen tuotannon määrä pysyy vuonna 2020 lähellä viime vuoden tasoa. Ensi vuonna rakentamisen arvioidaan vähenevän 3-5 %, tuotantomäärien palautuessa viime vuosien huippumääristä lähemmäs normaalitasoa epävarmassa suhdannetilanteessa.

Asuntojen aloitusmäärien arvioidaan vähenevän maltillisesti tänä ja ensi vuonna. Raksu ennustaa asuntoaloitusten määräksi 33 000 - 34 000 kappaletta vuonna 2020. Vuonna 2021 asuntoaloitusten arvioidaan laskevan edelleen tasolle 30 000 asuntoa.

Arvovaltainen ryhmä antaa luonnollisesti suosituksia. Tällä kertaa ryhmä nosti neljä suositusta esille.

1.    Vaikka asunnoille myönnetyt rakennusluvat ovat laskeneet alkuvuonna, Raksu-ryhmän ennusteiden mukaan asuntorakentamisen määrä alenee hallitusti ja aiemmin ennakoitua hitaammin. Tähän on vaikuttamassa mm. ARA-tuotannon kautta tehdyt elvytystoimenpiteet, jotka nostavat asuntotuotantoa myös ensi vuonna. Ala ei tällä hetkellä tarvitse erityistä elvytystä, vaan elvytystarvetta on tarkasteltava tarvittaessa myöhemmin uudelleen ja toimien tulee olla mahdollisimman oikea-aikaisia ja joustavia.

2.    Valtio elvyttää taloutta voimakkaasti kuluvana ja ensi vuonna infrainvestoinneilla. Maa- ja vesirakentamisen tuotanto on kasvanut alkuvuosipuoliskon aikana lähes 12 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Raksu-ryhmä ennustaa maa- ja vesirakentamisen kasvavan 5 - 6 % tänä vuonna. Suhdannetilanteen takia nyt ei ole tarvetta päättää uusista infraa koskevista elvytyshankkeista.

3.    VTT:n tuoreen asuntotarveselvityksen perusteella asuntojen vuosittainen tuotantotarve on pitkällä aikavälillä 30 000 - 35 000 asunnon välillä. Liian pieni asuntotuotanto johtaisi väistämättä asumisen hinnan nousuun. Asumisen hintojen nousua jarrutetaan parhaiten runsaalla tarjonnalla. Heikkenevässä suhdannetilanteessa on tärkeää, että asuntokysyntää ei heikennetä esimerkiksi veroratkaisuilla tai kiristämällä asuntorahoituksen ehtoja. Mahdolliset muutokset tulee ajoittaa korkeasuhdanteeseen.

4.    Rakentamisen lupa-, aloitus- ja valmistumistiedot puuttuvat poikkeuksellisesti vielä kesäkuulta. Tämä johtuu siitä, että muutaman suuremman kunnan tietoja ei ole toistaiseksi saatavilla koronavirustilanteen ja kesälomakauden seurauksena. Kuntien tulee parantaa toimitusaikojaan ja varmistaa tietojen välittyminen myös poikkeustapauksissa ja kesälomakaudella kunnista eteenpäin, jotta yhteiskunnallinen päätöksenteko voi perustua mahdollisimman ajantasaiseen tietoon.

Raportti löytyy valtioneuvoston sivuilta julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162424

Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

 


Jaa sivu