Kaikki mitä rialaisen tulee tietää hallitusohjelmasta

Hallitusohjelma sisältää useita työntekijän oikeuksia ja toimeentuloa heikentäviä esityksiä. Miten ne vaikuttavat rialaisiin palkansaajiin? 

Esitykset voidaan jakaa kolmeen osaan: neuvottelujärjestelmään ja lakko-oikeuteen kohdistuviin rajoituksiin, työsuhteen ehtojen heikennyksiin sekä etuuksiin ja turvaan kohdistuviin leikkauksiin.  

Merkittävin neuvottelujärjestelmään liittyvistä esityksistä on se, että hallitus aikoo sitoa työehtosopimusneuvotteluiden palkankorotusten enimmäistason vientialoihin, valtakunnansovittelijaa koskevalla lainsäädännöllä. Tämän tarkoittaa sitä, että teolliset vientialat määrittävät neuvotteluissaan palkankorotustason, jota ei voida ylittää valtakunnansovittelijan vetämissä neuvotteluissa. 

Tämä saattaisi estää esimerkiksi palkkakuopassa olevien suunnittelu- ja konsulttialan rialaisten korkeammat sopimuskorotukset, jos työehtosopimusta neuvoteltaessa päädytään valtakunnansovittelijan pöytään. Kritiikkiä esitys on saanut ennen kaikkea siitä, että hallitus on pistämässä lusikkansa soppaan, jonka hämmentäminen kuuluu työnantajien ja työntekijöiden järjestöille.

Hallitus aikoo myös puuttua lakko-oikeuteen rajoittamalla poliittiset työtaistelut vuorokauden mittaiseksi. Näin rajataan kansalaisten oikeutta osoittaa mieltään esimerkiksi työ- ja sosiaalilainsäädännön muutoksista. Palkansaajaliike kokee hallituksen toimet lähtökohtaisesti vääriksi, mutta yksittäisen rialaisen kohdalla tämä toimi ei ole erityisen merkittävä – oikeus osoittaa mieltään säilyy, joskin rajoitettuna

Huomattavasti periaatteellisempi kiista liittyy hallituksen aikeisiin korottaa laittomiin lakkoihin liittyviä sakkoja ja lisätä niihin osallistuville henkilökohtaisen seuraamusmaksun. On täysin poikkeuksellista, jos lakkoon – vaikkakin laittomaan – osallistujalle tulee tästä henkilökohtainen sanktio. RIA ei järjestönä ole tietääkseni koskaan osallistunut laittomaan lakkoon, eikä hallituksen esitys ehkä käytännössä kosketa yksittäistä rialaista, muutoin kuin vahvasti periaatteellisella tasolla

Hallituksen aikeet heikentää työsuhteen ehtoja vaikuttavat nuorempiin rialaisiin

Hallitus aikoo esittää, että jatkossa vuoden määräaikainen työsopimus ei enää edellytä perusteltua syytä. Vaikka rialaisten työsuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia, riskinä on, että myös rialaisille tarjotaan jatkossa entistä enemmän määräaikaisuuksia. Tämä on todennäköistä etenkin työurien alkupuolella.

Ehkä eniten huomiota hallituksen aikeista on saanut ensimmäisen sairauspoissaolopäivän muuttaminen palkattomaksi. Ne rialaiset, jotka ovat työehtosopimusten piirissä, eivät muutosta heti huomaa, koska useimmissa työehtosopimuksissa tällaista pykälää ei ole. Mutta niille, joiden työsuhde on kestänyt alle kuukauden, sairausloman palkallisuus on rajoitetumpaa ja heille tämä muutos tulee näkymään. On selvää, että jos hallituksen esitys toteutuu, se tulee olemaan esillä myös tulevissa työehtosopimusneuvotteluissa

Kiistanalainen on myös aie helpottaa työntekijän irtisanomista siten, että jatkossa työntekijän henkilöperusteiseen irtisanomiseen riittää asiallinen syy, kun nyt edellytys on asiallinen ja painava syy. Vain aika tulee näyttämään mitä tämä käytännössä merkitsee, mutta työntekijäasemassa olevalle rialaiselle muutos ei ole takuulla ole parannus

Lomautusilmoitusaikojen lyhentäminen on niin ikään hallituksen esityslistalla. Jatkossa ilmoitusaikaa ja siihen liittyvää palkanmaksuvelvollisuutta lyhennetään seitsemään päivään riippumatta työehtosopimuksen määräyksestä. Tämä sama aika on jo nyt suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa, mutta esimerkiksi rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksessa ilmoitusaika alle vuoden työskennelleillä on 14 vuorokautta ja yli vuoden työskennelleillä kuukausi. Ne tulevat siis muuttumaan ainakin rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä olevilla.

Myös Rialaisia koskettava heikennys on lisäksi se, että yhteistoimintalaki rajataan vähintään 50 työntekijän yrityksiin, kun nyt lakia on sovellettava alle 20 työntekijän yrityksissä. Sekin, että alle 50 hengen yrityksiltä poistetaan velvollisuus ottaa irtisanottu työntekijä takaisin tarjolla olevaan työhön, heikentää myös rialaisten asemaa irtisanomistilanteissa.

Ansiosidonnaista turvaa heikennetään

Kolmas arvostelua herättänyt osa on hallitusohjelmaan kirjatut leikkaukset sosiaaliturvasta. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa aiotaan porrastaa siten, että kahdeksan työttömyysviikon jälkeen tuki laskee 80 prosenttiin ja 34 viikon jälkeen 75 prosenttiin alkuperäisestä tasosta. Tästä tulee satojen eurojen heikennykset ansiosidonnaista päivärahaa saaville. 

Nuorten kannalta on ikävä asia, että työttömyysturvan työssäoloehto pitenee 12 kuukauteen nykyisestä kuudesta kuukaudesta. Työmarkkinoille tulevilla ei yleensä ole mittavaa työhistoriaa takanaan, jolloin ansiosidonnainen voi jäädä saamatta työttömyyden tai lomautuksen osuessa työuran alkuvaiheeseen

Rialaiset eivät ole sankoin joukoin käyttäneet aikuiskoulutustukea tai hyödyntäneet vuorotteluvapaata, mutta jatkossa ne eivät ole mahdollisia kellekään, sillä hallitus aikoo lakkauttaa molemmat. Erityisesti aikuiskoulutustuen lakkauttaminen jättää tukea vaille ne rialaiset, jotka haluaisivat lisätä osaamistaan ja parantaa asemaansa työmarkkinoilla suorittamalla tutkintoja

Toteutuvatko kaikki hallituksen esitykset? Hallitus on ilmoittanut, ettei aio perääntyä esityksistään, vaikka palkansaajajärjestöt ovat hanakasti ilmoittaneet vastustavansa niitä. Tarvitsemme kipeästi mahdollisuuksia neuvotteluihin, mutta niitä ei ole ollut tarjolla. “Toivossa on hyvä elää ja Uskossa kuolla, sanoi lapamato.”

Kirjoittaja:

Antti Aarnio, antti.aarnio a ria.fi
Edunvalvontapäällikkö, RIA ry


Jaa sivu