Työttömyys nousee – mutta mille tasolle?

Muutosneuvottelut, lomautukset ja irtisanomiset ovat kärjessä, kun listataan liittoon tulleiden yhteydenottojen aiheita. Jokainen on huomannut asuntorakentamisen hiljenneen pahasti tämän vuoden alkupuolella – miten se on vaikuttanut rialaisten työllisyystilanteeseen?

Rialaiset kuuluvat KOKO-työttömyyskassaan ja näin ollen seuraamme ennen kaikkea oman kassan tilastoja. Elokuussa 2022 rialaisista KOKO-kassan jäsenistä ansiopäivärahaa sai 2,4 prosenttia, joka kertoo lähes täystyöllisyydestä jäsentemme keskuudessa. Töitä riitti tuolloin vielä erittäin hyvin.

Alkuvuodesta 2023 ansiopäivärahojen saajien osuus alkoi kasvaa. Tammikuussa se nousi yli kolmen prosentin, maaliskuussa jo 4,5 prosenttiin, jonka jälkeen määrä on pysytellyt neljän prosentin pinnassa. Tuoreimman, eli viime elokuun tilastotiedon mukaan nyt ollaan 4,4 prosentissa, joka ei onneksi sinällään ole vielä erityisen korkea taso

Ansiopäivärahan saajista lomautettuja on lähes puolet, eli 49 prosenttia, ja työttömiä 42 prosenttia. Osa-aikatyötä tekeviä ja osittaista päivärahaa saavia on 6 prosenttia. Tämän vuoden aikana työttöminä olevien suhteellinen osuus on kasvanut, mikä kertonee, että alkuvuodesta turvauduttiin enemmän lomautuksiin, mutta nyt on siirrytty irtisanomisiin.

Kuinka korkealle rialaisten työttömyys voi kehittyä?

Edellinen isompi notkahdus rakennusalalla tapahtui finanssikriisin aikana vuonna 2009. Silloin maailmanlaajuinen kriisi ulottui myös Suomeen ja työttömyys alkoi meillä nousta kyseisen vuoden alussa. Rakennusala ei ollut irrallaan muusta taloudesta, vaan myös se oli vaikeuksissa. Rialaisten ansiopäivärahaa saavien osuus nousi tuolloin noin kahdesta jopa kuuteen prosenttiin vuoden 2009 aikana.

Huomisesta ei voi tietää, mutta kovin hyvältä ei asuntorakentamisen lähitulevaisuus vaikuta. Asuntojen uudisrakentamisen arvioidaan vähenevän jyrkästi vuonna 2023 ja jäävän vähäiseksi myös vuonna 2024.

Muussa rakentamisessa, eli korjausrakentamisessa, talonrakentamisessa (muut kuin asunnot) sekä maa- ja vesirakentamisessa kehitys on vakaampaa. Kaiken kaikkiaan rakentamisen tuotanto kuitenkin supistuu merkittävästi tämän vuoden aikana.

Lienee siis selvää, että tämä ja ensi vuosi ovat enemmän tai vähemmän kitkuttelua rakennusalalla ja se vaikuttaa myös työllisyystilanteeseen. Etenkin talvikausi tulee olemaan huono sekä suhdannetilanteen että kausivaihtelun takia. Loppusyksy ja alkuvuosi 2024 näyttävät mille tasolle rialaisten lomautus- ja työttömyysaste nousee. Toivottavasti kuuden prosentin taso ei tällä kertaa ylity.

Suutaria ei tule, mutta pommin suuruus on vielä epäselvä.


Kirjoittaja:

Antti Aarnio, antti.aarnio a ria.fi
Edunvalvontapäällikkö, RIA ryJaa sivu