Sovi asioista aina kirjallisesti

Tunteja kertyy ja liukumasaldot paukkuvat? Kirjaa ylös ja pidät tunnit pois sitten joskus, rialaista saatetaan opastaa. Stop tykkänään, älä toimi näin!

Minulle on tullut vastaan tapauksia, että jäsenellä on muutaman vuoden vuosilomat pitämättä tai liukumasaldot ovat parin sadan tunnin luokkaa.   Pahimmassa tapauksessa nämä kertyneet vuosilomat tai liukumatunnit voivat vaihtua savuna ilmaan.

Työehtosopimukset yleensä mahdollistavat esimerkiksi työaikapankeista sopimisen paikallisesti. Samoin on liukumatuntien kanssa. Sopimuksista pitää kuitenkin olla mustaa valkoisella.

Jos työnantaja menee konkurssiin, riskinä voi olla, että työntekijällä jää osa saamisista saamatta. Konkurssitilanteessa pesästä maksetaan työntekijöiden saamiset, mutta usein pesässä ei ole varoja työntekijöiden näihin ja joudutaan turvautumaan palkkaturvaan. Sieltä haetaan työntekijöiden saatavia.

Palkkaturvassa saamisten vanhentumisajat ovat kuitenkin lyhyet. Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan eräpäivästä. Tämä tarkoittaa, että vanhempia, pitämättä jääneitä vuosilomia ei välttämättä palkkaturvan kautta korvata. Jos esimerkiksi kertyneet vuosilomat on sovittu siirrettävän vaikkapa seuraavalle vuodelle, mutta asiasta ei ole kirjallisesti sovittu, lomaoikeudet ovat luultavasti palkkaturvan näkökulmasta vanhentuneita. Niitä ei siis korvata palkkaturvasta. Sinne menivät.

Sama voi tapahtua työaikasaamisille. Esimerkiksi rakennusalan työmailla työskentelevillä ja 40 tunnin viikkoa tekeville kuuluu työehtosopimuksen mukaisesti työajan lyhennysvapaat. Työajanlyhennyksestä on tes:ssä oma pykälä, joka määrittelee sen vanhentumisen. Mikäli työnantaja ja toimihenkilö eivät ole muuta sopineet, pitämätön lyhennysvapaa annetaan viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Jos vapaata on tällöin antamatta, korvataan se kuten viikkoylityö. Työntekijän pitää tällöin vaatia korvauksen suorittamista ja jos jostain syystä suoritus sovitaan maksettavaksi myöhemmin, siitä pitää sopia kirjallisesti.

Konkurssitilanne on suhteellisen harvinainen, mutta eteen se voi tulla. Työntekijälle saattaa tulla työuralla eteen myös muita yllättäviä tilanteita sairastumisesta lähtien. Taustojen varmistaminen, asioista kirjallisesti sopiminen, tuo turvallisuutta.

Antti Aarnio
Edunvalvontapäällikkö
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry


Jaa sivu