Sanoista tekoihin korkeakoulutuksen kehittämisessä

Koulutukseen aiotaan investoida merkittävästi tulevina vuosikymmeninä. Suomalaisista leivotaan yhä koulutetumpia, sillä korkeakouluvisiossa on jo linjattu tavoite, jonka mukaan vuonna 2030 vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Valmisteilla olevassa koulutuspoliittisessa selonteossa todetaan, että tavoitteen saavuttamiseksi aloittajien määrää korkeakoulutuksessa lisätään vuoteen 2030 saakka ja korkeakoulutukseen suunnataan lisäresursseja tavoitteen saamiseksi.

Samaan aikaan ennakoidaan, että tarve korkeakoulutetuista rakennetun ympäristön osaajista kasvaa. Koittaako ammattikorkeakoulujen rakennusarkkitehti-, -insinööri ja -mestari koulutuksille kissanpäivät?

Sitä sopii toivoa, mutta epäilen silti.

Ensimmäinen haaste tulee olemaan rakennusalan korkeakoulutuksen houkuttelevuuden säilyttäminen. Jos opiskelupaikkojen määrä kasvaa, opiskelijoilla on varaa mistä valita.  Rakennusinsinöörin urahaaveet saattavatkin vaihtua tulevan opiskelijan mielissä aivan toiselle alalla. Sen takia on tärkeää, että rakennusalan ammattikorkeakoulutusta kehitetään yhä mielenkiintoisammaksi ja laadukkaammaksi.  Tutkintojen sisältöä tulee yhä kehittää, ottaen huomioon alan ja yhteiskunnan kehittymisen. Laadun ja sisällön arvioimiseen tulee satsata jokaisessa ammattikorkeakoulussa. Opettajat ovat keskeisessä roolissa laadukkaan koulutuksen mahdollistajina. Ammattikorkeakoulut tarvitsevat enemmän päteviä ja osaavia opettajia, joiden tehtävät houkuttelevat alan osaajia.

Toisena haasteena on opiskelijoiden valmistumisprosentin nostaminen. Nyt liian moni opiskelija ei saa tutkintoaan valmiiksi, syystä tai toisesta.  Opiskelijamäärien kasvaessa on pystyttävä nostamaan tutkintonsa valmiiksi saavien osuutta. Tässä on haastetta kerrakseen koulutusta antaville yksiköille. Hyvät käytännöt otettakoon laajaan käyttöön.

Kolmantena haasteena on osaamistarpeiden muutokset. Kaikkea ei voi tutkintoihin sisällyttää, vaan työuran aikaisen jatkuvan oppimisen merkitys lisääntyy. Ammattikorkeakoulujen on mahdollistettava uuden osaamisen hankkiminen työelämässä oleville ja alaa vaihtaville. Joustavat koulutusmahdollisuudet ovat tulleet tutuksi korona-aikana, sillä tiellä on jatkettava tulevaisuudessa.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA julkisti omat koulutuspoliittiset tavoitteensa tulevalle viidelle vuodelle 19.1. Haluamme osaltamme vaikuttaa siihen, että lähitulevaisuudessa rakennusalan korkeakoulutus on houkutteleva vaihtoehto opintoja harkitsevalle, ja koulutuksen laatu on hyvällä tasolla. Sanoista tekoihin.

Antti Aarnio
Edunvalvontapäällikkö
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry


Jaa sivu