Samasta työstä pitää maksaa sama palkka

YLE uutisoi 25.11 lähihoitajista, jotka olivat haastaneet työnantajansa oikeuteen koska katsoivat, että työnantaja maksoi heille matalampaa palkkaa kuin toisille saman hoivakodin työntekijöille, vaikka kaikki tekivät keskenään samaa tai ainakin samanarvoista työtä. Uutisen mukaan hoivayhtiö maksoi ostamastaan hoivakodista uuteen paikkaan siirtyneille korkeampaa palkkaa kuin joillekin uusille työntekijöille. Uutisen julkaisemisen jälkeen työnantaja ilmoitti, että kiistassa oli päästy sovintoon sen jälkeen, kun haastehakemus saapui käräjäoikeuteen. 

Mutta sattuu sitä myös rialaistenkin piirissä. Tässä yksi tarina.

Kaupunkiin x yhdistyi 2000-luvun alkupuolella naapurikuntia. Rialainen rakennustarkastaja siirtyi kuntaliitoksessa pienemmän kunnan rakennustarkastajasta kaupungin rakennustarkastajaksi. Työntekijät tulivat eri kunnista ja heidän palkkansa erosivat toisistaan. Palkkaharmonisointia ei kuitenkaan tehty, vaikka siitä oli aina välillä puhetta.

Rakennustarkastaja jäi eläkkeelle, mutta palkkaero jäi painamaan mieltä. Hän otti yhteyttä RIAn edunvalvontapäällikköön, joka alkoi selvittämään asiaa. Kyse oli työ- ja virkaehtosopimukseen liittyvästä tulkintakysymyksestä, joten aluksi piti käydä paikallisneuvottelut kyseisessä kunnassa. Paikallisneuvotteluissa jäsentä edusti kaupungin jukolainen pääluottamusmies. Yhteisymmärrystä ei paikallisneuvotteluissa saavutettu, joten vuorossa oli keskusneuvottelut, kuntasektorin neuvottelujärjestelmän mukaisesti. Näissä neuvotteluissa mukana olivat RIAn edunvalvontapäällikkö ja toimialajohtaja Jari Järvi neuvottelujärjestö Tekniikka ja terveys KTN ry:n edustajana. Vastapuolella oli kuntatyönantajien edustajat. Neuvotteluissa saavutettiin lopulta kompromissi, kaupunki korvasi rialaiselle rakennustarkastajalle 5 000 euroa korjaamatta jääneen palkkaeron takia. Koko prosessi vei aikaa kaiken kaikkiaan melkein kaksi vuotta.

Tässä tapauksessa konkretisoitui periaate: samasta työstä on maksettava sama palkka. Työnantaja ei saa syrjiä työntekijää, vaan mahdollisen palkkaeron on oltava perusteltava.  Tapauksessa tehtäväkohtaiset palkat erosivat samaa työtä tekevillä henkilökohtaisen palkan osan lisäksi. Ero oli merkittävä. Osa palkkasaatavista oli jo vanhentunut, mutta kompromissiratkaisu oli jäsenen kannalta hyvä. Kuntasektorin neuvottelujärjestelmä osoitti myös toimivuutensa, koska asiassa saavutettiin kompromissi neuvottelujen avulla, eikä tapauksessa tarvinnut turvautua työtuomioistuimeen tai asian viemiseen muun tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Vastaavassa tilanteessa olevan kannattaa ottaa yhteyttä RIAn toimistoon ja puhua asiasta työpaikan luottamusmiehelle. Ja mielellään vielä työsuhteen ollessa voimassa.

Antti Aarnio
Edunvalvontapäällikkö
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry 

Tasa-arvo, palkkaus, RIA


Jaa sivu