Laine lastua kuljettaa

RIAn jäsenet työskentelevät rakennetun ympäristön toimialalla: esimerkiksi suunnittelijoina, rakentajina ja ylläpitäjinä. Miten koronakriisi on vaikuttanut alalla?

Maaliskuussa koronan vaikutukset alkoivat laajemmin näkyä yhteiskunnassa, kun maan hallitus päätti rajoitustoimenpiteistä. Kaikki kynnelle kykenevät siirrettiin etätöihin, mutta fyysinen rakentaminen työmailla jatkui julkisuudessa olleiden tietojen perusteella lähes normaalisti. Maan rajat laitettiin kiinni, Baltian maista tulleet työntekijät pysyivät Suomessa, eikä joukkopakoa kotimaihin tapahtunut. Suunnittelupuolella työt jatkuivat etätöiden siirtymisen jälkeen melko normaalisti.

Epävarmuus on myrkkyä taloudelle ja se on hiipinyt enemmissä määrin myös rialaisten työpaikoille. Julkisuudessa on paljon pohdittu asuntomarkkinoiden tilannetta ja sitä näkyykö kriisi asuntojen hinnoissa. Asuntokauppatilastot ilmestyvät aina viiveellä, mutta tilastokeskuksen tilastojen mukaan maaliskuussa kriisi ei vielä näkynyt asuntojen hinnoissa, vaan hinnat pysyivät edellisten kuukausien tasolla. Lienee kuitenkin selvää, että koronakriisin vaikutukset talouteen ovat niin suuret, että asuntojen hinnat tulevat tippumaan lähikuukausina.

Epävarmuus hintojen kehityksestä ja talouskehityksen vaikutuksesta ihmisten mahdollisuuksiin ostaa asuntoa ovat tehneet pankit varovaisiksi. Pankit ovat Suomessa erinomaisessa kunnossa, mutta välttävät nyt turhan riskin ottamista. Rakennusyhtiöiden edustajat ovatkin valitelleet julkisuudessa lainarahoituksen hankaloitumista. Tämä voi aiheuttaa kierteen, jossa varovaisuus ja kaiken riskin välttäminen johtaa asuntotuotannon aloitusten merkittävään vähentymiseen. Toistaiseksi näin ei näytä käyneen.

Suunnittelupuolella tilanne näyttäytyy toistaiseksi melko rauhallisena. Työntekijöitä on kehotettu pitämään vuosi- ja ylityölomia pois kevään ja kesän aikana, lomautuksia on esiintynyt jonkin verran.

Loppuvuoden tilanne voi koitua haastavaksi koko alalle. Rakennusteollisuuden koronakyselyn vastauksista käy ilmi, että suhdannenäkymät heikkenevät loppuvuotta kohden. Kukaan ei oikein tiedä, miten nopeasti arki palaa, ja millaisena se ylipäätänsä palaa. Pieni lastu laineilla ei voi suuntaansa määrittää.

Antti Aarnio
Edunvalvontapäällikkö
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry

 

RIA, rakennusala, rakentaminen


Jaa sivu