Luottamustehtävässä on näköalapaikalla

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 3.6.2024

Useat rialaiset toimivat oman asiantuntijatyönsä ohella luottamustehtävässä. Haastattelimme muutamaa ja selvitimme, mitä tehtävä antaa tekijälleen.

WSP Finland Oy on globaalisti toimiva konsulttiyritys, Suomessa työntekijöitä on noin 700.

Rakennusinsinööri, BIM manager Mika Luukkonen on työskennellyt yrityksessä 13 vuotta. Hän tekee projektitöitä projektipäällikkönä ja kokeneena rakennesuunnittelijana. Sen lisäksi hän toimii ylempien toimihenkilöiden (YTN) luottamushenkilönä WSP:ssä toista kautta.

”Ensimmäisen kauden luottamustehtävässä olin vuosina 2018–2020. Ryhdyin uudestaan luottamushenkilöksi tämän vuoden alusta.”

Luukkonen kertoo, että hänellä on noin 380 edustettavaa.

Syväkurkistus yritykseen 

”Ryhdyin luottamushenkilöksi, kun edellinen luottamustoimea hoitanut etsi seuraajaa. Olen aina ollut kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta. Halusin nähdä, mitä henkilöstön edustajan rooliin kuuluu, ja siksi lähdin mukaan.” 

Samalla Luukkonen pääsi kurkistamaan syvemmälle yritykseen uudesta näkökulmasta. 

”Luottamustehtävään kuuluu kaikkea mahdollista. Edustettavat kyselevät esimerkiksi työsuhteeseen liittyviä asioita. Yksin ei minun tarvitse näitä miettiä: toimihenkilöillä on myös luottamushenkilöt samalla aluejaolla kuin meillä, ja heiltä saa tukea.” 

Henkilöstön edustajana saa myös olla mukana neuvottelemassa erilaisia sopimuksia työnantajan kanssa.

”Asiat saattavat vaikuttaa monimutkaisilta. Mutta kun niitä lähtee purkamaan, pystyy selvittämään ymmärrettävän kokonaisuuden.”

Myös asenteella on merkitystä. 

”Kun on asioita eteenpäin vievä asenne, löytyy halu etsiä tietoa ja ratkaisuja. Luottamustehtävän hoidossa saa onnistumisen kokemuksia: että pystyy ratkaisemaan vaikeitakin asioita.”

Luukkonen tunnistaa itsessään rialaisuuden ytimen.

”Se on kuitenkin erottelematon osa itseä. Tietysti konkreettisella tasolla liitto on se paikka, josta itse saa tarvittaessa tukea. On tärkeää, että on rialaisten yhteistyöverkosto.” 

WSP Finland on Suomessa keskisuuri toimija. 

”Meillä on aika pienet yksiköt. Toisaalta se on hyvä asia, sillä kun on ollut näinkin pitkään talossa, tietää keneltä voi asioita kysyä ja mistä löytyy tarvittavaa tietoa.” 

Työsopimukset ja työehdot 

Valtakunnallinen luottamusmies (YTN ja Pro) ja projektipäällikkö Mari Winter Rambollista on koulutukseltaan insinööri AMK.  Nykyinen työnkuva riippuu asiakasprojektista ja on vaihdellut projektisihteeristä asiantuntijatehtäviin. 

Ramboll on Tanskassa vuonna 1945 perustettu säätiöomisteinen moniala-asiantuntijayritys. Suomen Rambollissa on 2 500 asiantuntijaa.

Winter toimi ensin yrityksen varaluottamusmiehenä ja noin kolmen kuukauden jälkeen siirtyi varsinaiseksi luottamusmieheksi. 

”Ramboll CM:ssä ei ole muita luottamusmiehiä. Edustan sekä ylempiä toimihenkilöitä että toimihenkilöitä. Valtakunnallisesti heitä on yhteensä noin 250.” 

Mari Winter kertoo, että aluksi luottamustehtävässä kiinnosti yleisellä tasolla, mitä työ- ja työehtosopimuksista kannattaa tietää.

”Myöhemmin kiinnostuin siitä, miten yrityksessä näissä asioissa toimitaan ja siitä kaikki lähti.” 

Yhteistyötä ja kuuntelua 

Henkilöstön edustajana toimimisessa tärkeimmät ominaisuudet ovat Winterin mielestä yleinen kiinnostus aiheeseen, yhteistyöhalu, kyky kuunnella ja uskallus tarttua epäkohtiin. 

Usein eri tilanteissa henkilöstön edustajana kyse on henkilökemioista ja maltista. 

”Kun tilanteeseen suhtautuu tosissaan ja asiallisesti, niin päästään eteenpäin. Kannattaa olla oma itsensä. Kannustan asettumaan ehdolle henkilöstövaaleissa. Maalaisjärjellä pärjää pitkälle ja jos jotain ei tiedä, kysymällä saa vastauksia.”

”Tämä on itselleni ollut hyvinkin silmiä avaava pesti, jossa oma ymmärrys yrityksen toiminnasta ja työehtojen sopimisen tekijöistä on moninkertaistunut. Rambollin luottamusmiesten välillä on aktiivista yhteydenpitoa ja tiedän saavani tukea. Koen myös, että voin vaikuttaa.”

Keskustelua ja purkua 

Hankintapäällikkö, rakennusinsinööri Ville Sivunen toimii oman työnsä ohessa YIT:n Suomen liiketoimintojen ylempien toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettuna. Edustettavia on noin 530.

”Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen koko ajan YIT:llä, yhteensä 20 vuotta. Työsuojeluvaltuutettuna taas olen toiminut viisi ja puoli vuotta.” 

Sivunen on aiemmin työskennellyt muun muassa työturvallisuuspäällikkönä, ja kertoo, että siitä ajasta jäi kipinä työsuojelutyöhön. 

”Aiemmin tarkastelin asiaa työnantajan näkökulmasta, nyt ylempien toimihenkilöiden silmin. Ennen työsuojeluvaltuutetun tointa ei ollut erikseen, vaan yrityksessä oli yhdistetty luottamusvaltuutettu ja työsuojeluvaltuutettu.” 

Sivunen hoitaa luottamustehtäväänsä oman työn ohessa. Aikaa käytetään sen verran kuin tarvitaan.

”Joskus riittää ihan se, että keskustelee edustettavan kanssa, ja joku kuuntelee. Toisaalta pitää pystyä tunnistamaan, onko syytä viedä asiaa eteenpäin, jos siihen on painavat perusteet.”

Ville Sivunen sanoo, että häntä auttaa luottamustehtävässä oikeudenmukaisuuden taju sekä rohkeus ottaa asioita esille.

”Parasta luottamustehtävässä on se, että pääsee tapaamaan kollegoja yli yksikkö- ja paikkakuntarajojen. Saa olla tekemisissä laajan joukon kanssa näköalapaikalta.” 

Rialainen identiteetti löytyy taustalta. 

”Olen ollut työuran alusta RIAn jäsen. Ei haittaisi, vaikka rialaisuus olisi enemmänkin esillä työpaikoilla. Se on myös valtti työelämässä, sillä sen kautta voi todentaa omaa pätevyyttä, kun käy ajantasaisissa koulutuksissa.” 


Teksti: Eeva Vänskä