RIAn harjoitteluselvitys 2021 on valmistunut

Aleksi Nenonen (aleksi.nenonen a ria.fi), 2.12.2021

Valtaosa löysi harjoittelupaikan helposti ja oli tyytyväisiä harjoitteluun

Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry toteuttaa vuosittain kyselyn opiskelijajäsenilleen liittyen kokemuksiin harjoittelu- ja kesätöistä. Kyselyssä selvitetään harjoittelupaikan saamisen vaikeutta, kokemuksia harjoittelujen ohjauksesta sekä harjoittelun palkkauksesta. 

Vuoden 2021 kyselyn mukaan 65 % vastanneista kertoi löytäneensä harjoittelupaikan helposti. Valtaosa kyselyyn vastanneista oli ollut harjoittelussa suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä. Vaikka suurin osa vastaajista kertoikin löytäneensä harjoittelupaikan helposti, avovastauksissa monet kertoivat harjoittelupaikan löytämiseen liittyvistä ongelmista. 

”En saanut ”oikeaa” harkkapaikkaa rakennusmestarin opintoja ajatellen. Minua ei huolittu edes haastatteluihin, vaikka ensimmäisenä vuotena haalariharjoittelu paikkoja olisi ollut sadellen. Vaaditaan asiantuntemusta ja valmista rakennusalan taustaa jne., mutta mistä sitä itselleen hankkisi, jos ei koskaan pääse harjoitteluun?” 

"Ilman työkokemusta paikka oli vaikea saada, vaikka osaamista oli. Heti kun virallista työkokemusta sai, niin töitä oli yllin kyllin." 

Vastanneista 78 % koki harjoittelun olleen riittävän hyvin ohjattua. Avovastuksissa monet kertoivat hyvin ohjatusta harjoittelusta, mutta myös vastakkaisia kokemuksia löytyi.

"Sain koko harjoitteluni ajaksi ohjaajan, joka antoi työtehtävät sekä tarvittaessa neuvoi ja opetti työhön. Opin kesän aikana todella paljon." 

"Vaihtelevasti, perehdytystä ja vastuuta olisi voinut olla enemmän." 

Yleisesti kyselyn pohjalta voidaan sanoa, että harjoittelu- tai kesätyökokemus on monelle ollut kokonaisuutena hyvä. Vastaajista 63 % kertoikin kokeneensa harjoittelun tai kesätyön erittäin hyödylliseksi tulevaisuudessaan rakennusalalla.

Harjoittelupalkkauksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna vuoden 2020 tietoihin. Harjoittelupalkat olivat pysyneet hyvin lähellä samaa tasoa kuin viime vuonna. Aloitusvuosien mukaiset palkat ovat katsottavissa liitteestä. RIA käyttää selvityksessä ilmenneitä tietoja apuna alkuvuodesta 2022 julkaistavia harjoittelupalkkasuosituksia tehtäessä.

Harjoitteluselvitys 2021.png

Harjoitteluselvitys toteutettiin sähköisellä lomakkeella, joka lähetettiin RIAn opiskelijajäsenille. Kyselyyn vastasi yhteensä 167 opiskelijaa, joista suurin osa oli aloittanut opinnot vuosina 2020, 2019 tai 2018. Vastaajista yli puolet opiskelivat rakennusinsinööriksi. Vastanneista 84 % kertoi opintojensa valmistuvan ajallaan.