Luulitko tietäväsi tarpeeksi ansiosidonnaisesta?

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 1.12.2021

Tiedätkö, kuinka paljon ja kuinka pitkään voisit saada päivärahaa, jos jäisit työttömäksi? Entä oletko kuullut liikkuvuusavustuksesta?

Moni voi luulla tietävänsä tarpeeksi työttömyysturvasta ja myös ajatella, ettei työttömyys osu koskaan omalle kohdalle. Työttömyysturvajärjestelmään kuitenkin kuuluu asioita, joista osa ei ole koskaan kuullutkaan.

Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO:n lakimies Elina Johanssonkertoo asiat, jotka jokaisen kannattaa painaa mieleen työttömyysturvajärjestelmästä.

Kassa maksaa enemmän päivärahaa kuin Kela

– Jos kuulut työttömyyskassaan, sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa. Se muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Jos et kuulu kassaan, päivärahan maksajataho on Kela ja saat silloin pelkkää perusosan suuruista peruspäivärahaa, kertoo Johansson.

Rahallinen ero kassan maksaman ansiopäivärahan ja Kelan maksaman peruspäivärahan välillä on merkittävä. Jos kuukausipalkka on ollut esimerkiksi noin 3 000 euroa kuussa, saa ansiosidonnaista noin 1 700 euroa kuukaudessa. Kelan työttömyysetuuden määrä on puolestaan vain noin 730 euroa kuussa.

Helpoiten arvion omasta ansiosidonnaisesta päivärahasta voi selvittää Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO:n laskurin avulla.

Työhistoriasi pituus vaikuttaa maksettavaan aikaan

Työttömyyspäivärahaa voi saada enimmillään 300, 400 tai 500 päivältä ja enintään viideltä päivältä viikossa. Maksettavaan aikaan vaikuttaa työhistoriasi pituus.


Työhistoriasi vaikuttaa päivärahan maksun pituuteen. Työhistoriasi vaikuttaa päivärahan maksun pituuteen. Työhistoriasi vaikuttaa päivärahan maksun pituuteen.

Voit liittyä kassaan vain töissä ollessasi

Työttömyyskassaan voi liittyä vain silloin, kun on palkallisessa työsuhteessa. Eli työttömänä tai lomautettuna liittyminen ei enää onnistu.

Johansson painottaa, että työttömyyskassan jäsenyys on kuin auto- tai kotivakuutus. Se kannattaa hankkia ennakkoon ja on hyvä sijoitus tulevaisuuden eri tilanteiden varalle.

– Vakuutusta ei saa enää voimaan, kun kolari on jo tapahtunut. Eli samalla tavoin työttömyyskassaankin on liityttävä ennen työttömyyttä.

– Jäsenyytemme maksaa ensi vuonna 63 euroa koko vuodelta, mikä on melko edullinen vakuutus työttömyyden varalta, Johansson sanoo.

Työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä ollessaan palkkatyössä. Työ voi olla toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen, osa-aikainen tai keikkaluontoista. Voit liittyä kassaan myös opiskeluaikana kesätöissä tai osa-aikatyötä tehdessäsi. Työn ei tarvitse olla niin sanotusti oman alan työtä.

– Jäseneksi voi liittyä, vaikka tekisi vain yhden päivän töitä, kunhan liittyy sinä päivänä, Johansson sanoo.

Kassaan kannattaa liittyä mahdollisimman aikaisin myös siksi, että ehtii tehdä noin kuusi kuukautta töitä jäsenyysaikana ja näin täyttää työssäoloehdon. Muuten kassasta ei voida maksaa päivärahaa.

Voit tehdä töitä ja saada samalla ansiopäivärahaa

Työtön työnhakija voi tehdä töitä osa-aikaisesti ja saada palkan lisäksi ansiopäivärahaa.

Ansiopäiväraha maksetaan täytenä, jos työttömän työnhakijan tulot jäävät alle suojaosan. Kuukaudessa voi tienata korkeintaan 300 euroa tai neljällä kalenteriviikolla 279 euroa ilman, että palkka vähentää päivärahan määrää.

Suojaosan ylittävästäkin palkasta vain puolet vaikuttaa päivärahaan vähentävästi.

– Tätä kutsutaan sovitelluksi päivärahaksi. Tällä on haluttu varmistaa, ettei vähäinen työnteko veisi koko työttömyysturvaa.

Jos tienaat esimerkiksi kuukaudessa osa-aikatöistä 600 euroa, siitä vähennetään 300 euron suojaosa. Jäljelle jäävästä 300 eurosta vain puolet eli 150 euroa vaikuttaa vähentävästi päivärahan suuruuteen.

Voit saada korvausta pitkistä työmatkoista

Jos löydät töitä pidemmän matkan päästä, voit olla oikeutettu saamaan töiden alkuun liikkuvuusavustusta.

– Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on kannustaa ottamaan työtä vastaan myös kauempaa kotoa. Se korvaa työmatkasta tai muutosta aiheutuvia kustannuksia.


Voit saada liikkuvuusavustusta, jos sinulle on maksettu päivärahaa juuri ennen uuden työsuhteen alkua. Uuden työsuhteen on kestettävä vähintään kaksi kuukautta.

Etua voi saada, jos osa-aikatyössä edestakainen työmatka on keskimäärin yli kaksi tuntia päivässä, kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä.

– Sama koskee myös erilaisia työhön liittyviä koulutuksia, joihin joutuu matkustamaan.

Liikkuvuusavustuksen suuruus on 33,78 euroa päivässä eli noin 726 euroa kuukaudessa.

Työsuhteen kesto vaikuttaa liikkuvuusavustuksen maksuaikaan. Työsuhteen kesto vaikuttaa liikkuvuusavustuksen maksuaikaan. Työsuhteen kesto vaikuttaa liikkuvuusavustuksen maksuaikaan.

Katso laskurilla arvio, paljonko sinä saisit ansiosidonnaista päivärahaa!

Tutustu KOKO-kassaan!

Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO on Suomen toiseksi suurin työttömyyskassa. KOKO-kassa on perustettu vuonna 1969.

KOKOon kuuluu noin 240 000 korkeasti koulutettua ylempää toimihenkilöä tai vastaavassa asemassa olevaa palkansaajaa.

Lue lisää Korkeasti koulutettujen työttömyyskassasta ja sen jäsenyydestä.

Jos haluat lisäturvaa liitosta, katso tästä ammattiliitot, jotka vakuuttavat jäsenensä KOKOssa.