RIA puoltaa rakennusarkkitehti (YAMK) koulutusvastuun myöntämistä Tampereen ammattikorkeakoululle

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 23.11.2021

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry liittohallitus puoltaa, että rakennusarkkitehtien ylempi ammattikorkeakoulututkinto käynnistetään ja tähän liittyvä koulutusvastuu myönnetään Tampereen ammattikorkeakoululle.

Koulutustarpeen taustalla on työelämän lisääntynyt tarve rakennussuunnittelijoista, joilla olisi kelpoisuus suunnitella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia poikkeuksellisen vaativia rakennussuunnittelukohteita. 

Vuonna 2014 käynnistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä rakennusarkkitehti (AMK) 
-koulutus neljässä ammattikorkeakoulussa, Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Opiskelijoiden aloituspaikkoja on vuosittain yhteensä noin 120. Rakennusarkkitehtien koulutuksen käynnistämisen takana olivat lähes kaikki rakennusalan toimihenkilö- ja työnantajajärjestöt. 

Rakennusarkkitehtikoulutusta antavista oppilaitoksista on valmistunut nyt neljä vuosikurssia. Valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työmarkkinoille, ja heidän osaamiseensa on oltu tyytyväisiä, eikä työnantajilta ole saatu negatiivista palautetta. Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry teetti Onway Oy:llä kevään 2021 aikana tutkimuksen valmistuneiden sijoittumisesta työelämään ja siitä miten annetun koulutuksen sisältö on vastannut työelämän tarpeita. Tuloksista selvisi, että rakennusarkkitehti (AMK) -koulutus vastaa hyvin työelämän tarpeita. Lähes kaikki kyselyyn vastanneista harkitsevat myös opintojen täydentämistä YAMK-tutkinnolla tai maisteritutkinnolla. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on jo nyt mainittu maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä, jossa annetaan suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset rakennussuunnitteluun. Poikkeuksellisen vaativassa rakennussuunnittelutehtävässä on kyseiseen suunnittelutehtävään oltava rakentamisen alalla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.  Siksi on tarpeellista, että uusilla rakennus-arkkitehdeillä on jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuus. Samalla varmistetaan se, että alalle saadaan nopeasti ammattitaitoisia suunnittelijoita.  

Koulutuksen käynnistäminen edellyttää myös rakennusarkkitehti (YAMK) -ammattinimikkeen lisäämistä asetukseen. Tavoite lisätä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen aloituspaikkamääriä on nykyisen hallituksen linjauksen mukaista. Nyt esitetty koulutusvastuun myöntäminen Tampereen ammattikorkeakoululle olisi suora jatkumo hallituksen tahtotilalle.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
Liittohallitus 6.11.2021

Lisätietoa: 

RIAn puheenjohtaja RA Tommi Luukkonen, tommi.luukkonen a arkkitehtipalvelu.fi
RIAn toimitusjohtaja, järjestöneuvos, RI Kimmo Sandberg, kimmo.sandberg a ria.fi, p. 0400 411332 

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on vuonna 1951 perustettu ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden rakennusalan toimihenkilöiden valtakunnallinen 10.000 jäsenen keskusliitto, jonka tavoitteena on parantaa edustamiensa ammattikuntien toimintaedellytyksiä niin työ- kuin yhteiskuntaelämässä.