RIAn puheenjohtaja Tommi Luukkonen STTK:n työvaliokuntaan

Tuula Napola (tuula.napola a ria.fi), 14.5.2021

RIA-liiton liittohallituksen puheenjohtaja ja STTK:n hallituksen jäsen RA Tommi Luukkonen on valittu STTK:n työvaliokunnan jäseneksi. Uuden jäsenen avulla STTK:n hallitus pystyy entistä paremmin hyödyntämään Luukkosen rakentamisalan osaamista. Tästä on hyötyä mm. erilaisissa asuntopolitiikkaan kuuluvissa STTK:n linjauksissa. Ne ovat usein kokonaisvaltaisia ja pitkäkestoisia ohjelmia, joissa suuri paino on maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisessä. ”RIAn aikaisempia linjauksia on huomioitu STTK:n asuntopoliittisissa ohjelmissa. Keskeisempänä tavoitteena on jatkossakin, että jokaisella tulisi olla oikeus hyvään ja kohtuuhintaiseen asumiseen, ja asuntotarjonnan tulisi vastata eri väestöryhmien erilaisiin tarpeisiin. Tätä linjaa on helppo jatkaa”, toteaa Luukkonen.

STTK:n ylintä päätösvaltaa käyttää 60-jäseninen edustajisto. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen toimikausi on neljä vuotta. STTK:n 24 jäseninen hallitus vastaa toiminnasta edustajistolle. Se valmistelee edustajistossa käsiteltävät asiat sekä toimeenpanee edustajiston päätökset. Jokaisella jäsenliitolla on vähintään yksi edustaja hallituksessa. Asioiden valmisteluun osallistuu hallituksen työvaliokunta.

image001 kopio 3 2

”Olen työvaliokunnassa ensisijaisesti edustamassa STTK:n jäsenjärjestöjä ja niiden kaikkia jäseniä, mutta myös pitämässä rakennusalan puolia vahvan julkisen sektorin ja hoiva-alan keskellä. Tähän tehtävään haluan myös sitoutua ja olla siinä aktiivinen”, toteaa Tommi Luukkonen.