ARA-asuntokannan ja asukkaiden kehitys 2010-luvulla

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 28.5.2021

ARAn selvitys sisältää tietoa ARA-asuntokannan kehityksestä 2010-luvun alusta vuoteen 2019.

Selvityksen tiedot perustuvat ARAn omiin tietoihin, Elinympäristön tietopalvelu Liiterin tilastoihin asumisesta ja Digi- ja väestötietoviraston Väestötietojärjestelmästä haettuihin tietoihin. 

Rajoitusten alaisia ARA-asuntoja oli Suomessa vuoden 2019 lopussa 404 000. Vuoteen 2010 verrattuna tavallisten ARA-vuokra-asuntojen määrä on laskenut yli 43 000:lla. Erityisryhmien asuntojen ja asumisoikeusasuntojen määrä puolestaan on kasvanut.

ARA-asunnoista vuonna 2019 oli:

  • tavallisia vuokra-asuntoja 250 000 (62 %)
  • erityisryhmien vuokra-asuntoja 105 000 (26 %)
  • asumisoikeusasuntoja 49 000 (12 %).

Yleiset väestötrendit eli perhekoon pienentyminen, yksin asuminen ja ikääntyminen näkyvät myös ARA-asuntojen asukasrakenteessa.

ARA-asuntokanta Asuntokuntien ARA-asunnoissa 2019vs2010

Selvitys 5/2021: ARA-asuntokannan ja asukkaiden kehitys 2010-luvulla (pdf, 851 kt)