Raksun raportti: Koronaepidemia ei ole toistaiseksi hiljentänyt rakentamista

Antti Aarnio (antti.aarnio a ria.fi), 19.2.2021

Valtiovarainministeriön alainen rakennusalan suhdanneryhmä Raksu julkaisi raporttinsa 19.1. RIAn edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio on ryhmän jäsen.

Rakentamisen tuotannon määrä säilyi vuonna 2020 suunnilleen vuoden 2019 tasolla. Koronapandemian vaikutus jäi siten vähäiseksi rakennusalalla. Asuntomarkkinoilla on ollut paljon ostajia liikkeellä viime kevään hiljenemisen jälkeen, eikä sijoittajakysyntäkään vaikuttaisi laskeneen viime vuoden aikana. Lähinnä vain korjausrakentamisen kasvu hidastui, kun hankkeiden aloituksia siirrettiin sekä syksylle että myöhemmin vielä eteenpäin. Asuntoja aloitettiin rakentaa viime vuonna noin 40 000 kappaletta. Toimitilarakentaminen jatkui hyvänä viime vuonna, koska rakennusajat ovat pitkiä ja korona on näkynyt toistaiseksi vain heikentyneessä lupakehityksessä.

On hämmästyttävää, että rakentamisen liikevaihto kehittyi muihin päätoimialoihin nähden täysin poikkeuksellisesti viime vuonna. Alenemaa ei juurikaan ollut toisin kuin esimerkiksi palveluissa ja kaupassa, joissa koronapandemia aiheutti syvän notkahduksen keväällä 2020.

-       Asuntorakentamista on tukenut erityisesti matala korkotaso, asunto- ja kiinteistösijoittajien kiinnostus ja voimakkaana jatkuva kaupungistuminen, Antti Aarnio arvioi.

Rakennusalan odotukset kuluvan vuoden alkuvuosipuoliskosta ovat edelleen vaisut, joskin aikaisempaa paremmat. Uudistalorakentamisen näkymät ovat heikentyneet pitkään alenevana pysyneestä lupakehityksestä johtuen. Voimakas elvytys sekä matalat korot lisäävät kysyntää ennen pitkää. Lisäksi teollisuudessa on suunnitteilla runsaasti investointeja tälle vuodelle. Näiden syiden takia vaikuttaa yhä enemmän siltä, että rakentamisen väheneminen jää tilapäiseksi ja kriisivaiheen yli päästään pelkällä säikähdyksellä.

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi rakentamisen tuotannon määrän supistuvan aiempia ennusteita vähemmän, sillä vaisuista odotuksista huolimatta talouskasvu odottaa jo nurkan takana.  Raksu arvioi rakentamisen ennustehaarukaksi -3…-1 % vuonna 2021. Vuonna 2022 rakentamisen arvioidaan kääntyvän kasvuun ja ennustehaarukka on -1…+1 %. Vuosikasvu jää lähelle vuoden 2021 tasoa.

Asuntojen aloitusmäärien arvioidaan vähenevän maltillisesti tänä vuonna. Raksu ennustaa asuntoaloitusten määräksi 34 000 - 36 000 kappaletta vuonna 2021. Vuonna 2022 asuntoaloitusten arvioidaan 31 000 - 33 000 asuntoa.

-       On positiivista, että työllisyystilanteen ennakoidaan jatkuvan hyvänä.  Osaajille riittää alalla töitä lähitulevaisuudessa. Raksu-ryhmässä arvioi rakentamisen työllisten lukumäärän laskevan hieman, mutta kääntyvän vähitellen kasvuun uudelleen. Riskinä on, että ammattitaitoisen työvoiman saatavuus voi heiketä uudelleen, toteaa Antti Aarnio.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Lisätietoja RIAssa: Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio, antti.aarnio a ria.fi, 0400-381 634