Arkkitehtipalvelun kilpailuehdotus "Lohkare"

Tuula Napola (tuula.napola a ria.fi), 30.10.2020

Arkkitehtipalvelun ja PEAB Oy:n laatima kilpailuehdotus valittiin voittajaksi Savilahden vanhan varikkoalueen suunnittelukilpailussa.

Kilpailuehdotuksen arkkitehtonista ilmettä pidettiin monimuotoisena kokonaisuutena, joka muodostaa kiinnostavan ja vetovoimaisen urbaanin ympäristön. Ehdotus sisältää kalliotasanteelle sijoittuvat lohkaremaiset rakennukset, laaksoalueen kaupunkirakenteen, pysäköintirakentamista ja esteettömät yhteydet kulkusiltoineen. Kokonaisuudessaan alue sisältää asunto – ja toimitilarakentamista yli 100 000 kem2.  

Tulevaisuudessa Savilahden alue tulee olemaan urbaani ympäristö, jossa ympäröivä luonto pääsee vahvasti osaksi ihmisten arkea. ” Suunnittelutyömme vahvuus perustuu hyvään yhteistyöhön eri osaajien välillä. Työryhmän osapuolten erikoisosaaminen mahdollisti laadukkaan, pitkäikäisen ja alueelle hyvin sopivan kokonaisuuden syntymisen. Peabin luottamuksellinen ja ennakkoluuloton asenne, vahva osaaminen, sekä hyvä paikallistuntemus tukivat arkkitehtisuunnittelua parhaalla mahdollisella tavalla. Koko työryhmän kanssa työskentely oli alusta asti laadukasta ja tehokasta. Swecon tiimin kanssa Arkkitehtipalvelulla on jo aiempaa yhteistä menestystä suunnittelukilpailuissa, sama laadukas yhteistyö kantoi myös tässä kokonaisuudessa",  kertoo Jan Niukkanen, pääsuunnittelija.

”Olemme todella ylpeitä kilpailun voitosta ja upeasta kilpailutyöstä, joka syntyi erinomaisen yhteistyön tuloksena. Meillä löytyi nopeasti yhteinen sävel Arkkitehtipalvelun porukan ja Swecon työryhmän kanssa, siitä minkälainen kilpailutyön pitää olla ja mitä se pitää sisällään.  Nyt odotamme innolla pääsyä jatkamaan suunnittelua yhdessä Kuopion kaupungin edustajien kanssa ja hiomaan ”Lohkareen kulmia” kaava– ja toteutussuunnitelmiksi ”, kertoo Peabin yksikönjohtaja Juha Kuparinen.

Alueen arkkitehtuuri ammentaa ympäröivästä luonnosta

 Alueella sijaitsee puolustusvoimien vanha varikkoalue, sekä jyrkkään kalliorinteeseen kaivetut luolastot, jotka toimivat aikanaan puolustusvoimien käytössä. Alueen historia toimi yhtenä lähtökohtana suunnittelutyölle, jonka lopputuloksena syntyi ehdotus ” Lohkare”. Kokonaisuus muodostuu moderneista, lohkaremaiseen muotoon suunnitelluista asuinkerrostaloista, jotka istuvat luontevasti osaksi ympäröivää maisemaa.

 ” Suunnittelutyössä huomioitiin se, että arkkitehtuuri antaa suuntaviivat myös Savilahden alueen tulevaisuuden rakentamiselle. Ratkaisut ovat aikaa kestäviä ja alueen erityispiirteet hyvin huomioivia. Yksi alueelle leimallinen piirre on urbaanin ympäristön ja luonnon yhdistäminen niin, että molempien voima säilyy. Keskitetty pysäköintiratkaisu tukee tätä ajattelua, korttelipihat on suunniteltu ihmisen ja luonnon, ei autojen ehdoilla”,  pääsuunnittelija Jan Niukkanen sanoo.

blobid2 1604038906709

Tavoitteena on, että kilpailun seuraavan vaiheen ehdotuskokonaisuus valmistuu alkuvuonna 2021 ja kaupunkirakennelautakunta tekee ratkaisupäätökset alkukesästä 2021. Asemakaavalle tavoitellaan lainvoimaisuutta vuoden 2021 aikana. Alueen rakentamisen on tavoitteena alkaa vuonna 2022.