Uusi yhdistys Kaakon RIA on perustettu

Tuula Napola (tuula.napola a ria.fi), 21.9.2020

Kaakkois-Suomen alueella toimivat RIAn jäsenyhdistykset ovat valmistelleet keväästä lähtien uuden Kaakon RIAn ry:n perustamista. Sen jäsenistö tulee koostumaan Pohjois- ja Etelä-Kymen RIAn, Etelä-Savon RIAn ja Etelä-Karjalan RIAn vanhoista jäsenistä.  Uuden yhdistyksen perustamiskokous oli 15.9. ja Kaakon RIA ry aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa. Samalla vanhat yhdistykset selvittävät oman toimintansa lakkauttamista. Uuden yhdistyksen syntyminen ei edellytä mitään toimia näiden yhdistysten nykyisiltä jäseniltä vaan he tulevat saamaan vuoden vaihteessa totuttuun tapaan liittomaksun RIA-liitosta ja jäsenyhdistyksenä on Kaakon RIA ry. Tämä sillä edellytyksellä, että yhdistys on tehnyt päätöksen toiminnan lakkauttamisesta. 

Nyt perustetussa uudessa yhdistyksessä pystytään jatkossa tarjoamaan keskitetysti jäsenille koulutuksia ja tapahtumia. Henkilöresursseja pystytään paremmin suunnittelemaan ja jakamaan toimivan hallituksen kesken. RIA-liitto tiedottaa jäsenistöä uuden yhdistyksen toiminnasta ja yhdistymisprosessin etenemisestä.

Lisätietoa Kaakon RIAsta antaa: Pasi Hinkkuri p. 050 3557 7123