RIAn harjoitteluselvitys 2020: “Opettavainen ja hauska kesä!”

Antti Aarnio (antti.aarnio a ria.fi), 14.9.2020

Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry lähetti opiskelijajäsenilleen sähköpostitse kyselyn liittyen vuoden 2020 harjoittelu- ja kesätöihin.  Kyselyyn vastasi yhteensä 223 rakennusalan ammattikorkeakouluopiskelijaa. Heistä 81 % oli harjoittelussa kesällä 2020.

Vastanneista ja sukupuolensa ilmoittaneista naisia oli 51 % ja miehiä 47 %. Vastanneista 47 % oli iältään 20-25-vuotiaita ja 51 % yli 25-vuotiaita. Opintojen aloitusvuoden mukaan vastaajat jakaantuivat pääsääntöisesti kolmeen luokkaan. 35 % oli aloittanut opintonsa vuonna 2019, 34 % vuonna 2018 ja 24 % vuonna 2017. Viisi prosenttia oli aloittanut opintonsa vuonna 2016 tai aiemmin. Rakennusinsinööri (AMK)- opiskelijoita vastanneista oli 65 %, rakennusarkkitehti (AMK)- opiskelijoita 20 % ja rakennusmestari (AMK)- opiskelijoita 13 prosenttia.

Vastanneet opiskelijat edustavat kaikkia alan ammattikorkeakouluja.  Eniten vastanneita oli Metropolia ammattikorkeakoulusta (21 %), TAMK:sta (21 %), OAMK:sta (11 %) ja Turun AMK:sta (9 %).

Kaksi kolmesta löysi harjoittelupaikan helposti, rakennusliike yleisin harjoittelupaikka

Harjoittelupaikan löysi helposti 68 %, vajaalle kolmasosalle (31 %) harjoittelupaikan löytäminen oli kovan työn takana. Rakennusliike oli suosituin harjoittelupaikka (53 %). Insinööri-, suunnittelu- tai arkkitehtitoimistossa harjoittelun suoritti noin neljännes vastaajista (26 %). Seuraavaksi yleisemmät harjoittelupaikat olivat kunta tai kuntayhtymä (6 %)ja tuotantolaitos (5 %).

Kuva1

31 % suoritti työnjohtoharjoittelua, 29 % harjoittelijoista haalariharjoittelua ja reilu neljännes    (26 %) suunnittelutyöhön liittyvää harjoittelua.

Harjoitteluajan palkkataso melko tasaista eri vuosikurssien välillä

RIAn näkemys on, että harjoittelusta tulee aina maksaa palkka opiskelijoille. Vain muutama vastaaja kertoi harjoittelunsa olleen palkaton. Palkkataso oli melko tasaista eri vuosikurssien opiskelijoilla.

 Opintojen aloitusvuosi  Tuntipalkkalaisten ka. Kuukausipalkkalaisten ka. 
 2019/2020 (67 vast.)  12,2 €/h 2 163 € 
2018 (61 vast.)
13,5 €/h
 2 070 €
 2017 (45 vast.)
14,6 €/h
 2 235 €
 2016 tai aiemmin (8 vast.)  14,5 €/h  2 520 €

Harjoittelu koettiin hyödylliseksi, osalle ohjaus puutteellista

Vastaajilta kysyttiin, oliko harjoittelu riittävän hyvin ohjattua. 79 % vastasi sen näin olleen, 20 %:n mielestä se ei ollut.

Kuva2

Kolmasosa haalariharjoittelussa ja 31 % työnjohtoharjoittelussa olleista koki harjoittelun olleen puutteellisesti ohjattua. Harjoittelu koettiin hyödylliseksi, vain neljä prosenttia vastaajista koki harjoittelun melko hyödyttömäksi.

Vapaissa kommenteissa annettiin osuvia kommentteja, ohessa muutamia esimerkkejä:

”Työharjoittelun onnistumiseksi mielestäni vaaditaan hyvä porukka, jossa oppiminen on luontevaa. Siihen ei oikeastaan vaikuta missä yrityksessä olet töissä.” (Työnjohtoharjoittelija, rakennusliike)

”Työnjohdon työt rakennustyömaalla ovat pitkän päälle myös (rakennus)arkkitehdeille hyödyksi.” (Haalariharjoittelija, rakennusliike)

”Suomen rakennusalan pk-yritysten asenne ja käytännöt työsuojelun ja -turvallisuuden suhteen on aivan naurettavalla tasolla. Ei ole yhtään ihme, että vuosittain kuolee ja loukkaantuu se "vakiomäärä" tekijöitä, kun välinpitämättömyys ja "urakasta rahat pois" -asenne vallitsee joka paikassa. (Haalariharjoittelija, rakennusliike)

”Minusta firmat pitäisi olla enemmän yhteyksissä oppilaitoksiin ja mahdollisesti löytää itselleen jo tulevaisuuden tekijät koulun penkiltä, jotta siirtyminen työelämään olisi helpompaa.” (Haalariharjoittelija, vuokratyöfirma).

”Satuin suorittamaan 3-4 vk kursseja ed. lukuvuonna, ohjauduin hakemaan myös rakennussuunnittelutyötä ja valtavan onnenkantamoisen myötä päädyin harjoittelusta vakityöhön.”(Suunnitteluharjoittelu, arkkitehti-, insinööri- tai suunnitteluyritys)

”Olen kokenut syrjintää työmarkkinoilla taustani vuoksi. Kun on nuori nainen ja ei ole kokemusta entuudestaan rakennusalalta niin ei oikein saa arvostusta.” (harjoittelija, rakennusliike).

”Aloitus oli erittäin haasteellinen ja raskas. Mistään hommasta en päässyt kunnolla sisään heikon viestinnän ja sisäisten vaikutteiden takia. Muuten oli mahtava kokemus. Paineensieto pistettiin koville, mutta selvisin siitäkin.” (harjoittelija, rakennusliike)

”Harjoittelun hyödyllisyys on erittäin paikkariippuvaista. Jos yritys suhtautuu harjoitteluun oppimiskokemuksena ja arvostaa mahdollista tulevaa työntekijää, siitä saa eniten irti.” (Suunnitteluharjoittelu, arkkitehti-, insinööri- tai suunnitteluyritys)

Lisätietoja: Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio, antti.aarnio a ria.fi, 0400-381 634