YIT valittiin Tourulankulman aluekehittäjäksi Jyväskylään

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 2.6.2020

YIT, Arkkitehtipalvelu Oy ja Sweco ovat voittaneet Jyväskylän kaupungin ja Jykia Oy:n järjestämän Tourulankulman kaavakehitys- ja tontinluovutuskilpailun Jyväskylässä Tourulassa sijaitsevasta 1,5 hehtaarin alueesta, joka on kilpailuehdotuksessa nimetty Pajalaksi.

Voittajaehdotus perustuu kantakaupunkimaisiin hybridikortteleihin, joihin sijoittuu muuntojoustavasti toimisto- ja palvelutyöpaikkoja sekä vuokra- ja omistusasumista viher-, piha- ja pysäköintiratkaisuineen. 

Ensimmäisen rakennusvaiheen on tarkoitus käynnistyä voimassa olevan asemakaavan mukaiselle liike- ja toimistorakentamisen tontille vuonna 2020. Tavoitteena on, että uusi asemakaavaehdotus on hyväksymiskäsittelyssä vuoden 2020 aikana. Mikäli se saa lainvoiman, alueen toteuttaminen jatkuu vuonna 2021.

02 Tourulankulma Pajala pajapuisto

”Toteutuessaan suunnitelma luo Jyväskylään uudenlaista yhteisöllistä kaupunkitilaa, jossa yhdistyvät resurssiviisaasti työpaikat, asuminen ja piha-alueet”, kertoo tuomariston puheenjohtaja, kaupunginarkkitehti Leila Strömberg Jyväskylän kaupungilta. 

”Pajalan konseptin vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi nostettiin sen sijoittuminen Kivääritehtaan valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön. Viihtyisä kantakaupunkimaisuus syntyy arkkitehtuurin variaatiosta ja sekä historian että tulevien tarpeiden huomioivista erilaisista tilallisista kerrostumista.  Korkeampien rakennusten lomaan sijoitetuilla, tehdasarkkitehtuurista ilmeensä saavilla kaksikerroksisilla ´pajarakennuksilla’ on kokoaan suurempi merkitys yhteisinä harrastehuoneina sekä työ- ja liiketiloina”, kertoo alueen pääsuunnittelija, Tero Wéman, arkkitehti SAFA, Arkkitehtipalvelu Oy:stä. 

”On hienoa olla mukana Jyväskylän kaupungin kehityksessä. Tourulankulman kehittäminen luo yhtenäisen kokonaisuuden Kankaan ja keskustan välille, mikä osaltaan lisää alueen vetovoimaa. Tourulaan rakentuu uusi Jyväskylän maamerkki,” sanoo Marjaana Nissilä-Ryytty YIT:ltä.  

Tiivistetty YIT Oyj lehdistötiedotteesta 2.6.2020

Lisätietoja: 
Marjaana Nissilä-Ryytty, yksikönjohtaja, Jyväskylä ja Mikkeli, YIT, puh. 050 5600 753, marjaana.nissila-ryytty a yit.fi
Arja Korhonen, viestintäpäällikkö, puh. 040 5545 806, arja.korhonen a yit.fi
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: Tero Wéman, Arkkitehtipalvelu Oy, puh. 040 522 2205, tero.weman a arkkitehtipalvelu.fi