Koronakriisi näkyy rakennusalan toimihenkilöiden uusissa työehtosopimuksissa

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 18.5.2020

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimukset on saatu pakettiin.

Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennusliiton työntekijöiden työehtosopimuksiin tuli erillinen kriisilauseke koronakriisin takia. Samanlainen lisättiin myös Pron ja RT:n solmimiin toimihenkilöiden työehtosopimuksiin.

Jos pandemian vuoksi yritysten yleiset toimintaedellytykset vaarantuvat ja työllisyys heikkenee, sopimuksen molemmat osapuolet sitoutuvat neuvotteluihin niiden turvaamiseksi sekä alakohtaisten toimintamallien luomiseksi.

Uusi sopimuskausi alkaa 1. toukokuuta ja on voimassa 30. huhtikuuta 2022 saakka. Samassa neuvottelupöydässä sovittiin sekä rakennusalan toimihenkilöiden että rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksista.

Uusi sopimuskausi alkaa 1. toukokuuta ja on voimassa 30. huhtikuuta 2022 saakka. Samassa neuvottelupöydässä sovittiin sekä rakennusalan toimihenkilöiden että rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksista.

Toimihenkilöiden tilinauhassa uusi sopimus näkyy ensimmäisen kerran syyskuussa 2020, jolloin palkkoja korotetaan yleisen linjan mukaisesti.

Seuraava vastaava korotus tehdään ensi vuonna samaan aikaan.”Pieni osa korotuksista voidaan kuitenkin kohdentaa myös yrityskohtaisesti sovittavalla tavalla. Jaosta on sovittava luottamusmiehen kanssa”, Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro kertoo.

Toimihenkilöiden uusissa sopimuksissa näkyvät myös erilaisten työryhmien toiminta ja alan erityiset kehittämistarpeet. Selvitettäväksi on mainittu muun muassa työehtosopimusten palkkausjärjestelmien uudistaminen ja paikallisen sopimisen lisääminen niihin liittyen.

Tiedotteen mukaan esimerkiksi rakennusalan tulevaisuutta ja kehittämistä edistetään yhdessä edelleen, mutta työryhmät yhdistetään. Uuden ryhmän agendalle tulevat alan digitalisaatio, työajan seuranta ja etätyö sekä työssä jaksaminen ja tuottavuus.