Arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimus

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 9.5.2020

Arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimuksen piirissä on noin 1 100 ylempää toimihenkilöä.

Arkkitehtisuunnittelualan ylemmät toimihenkilöt ovat koulutukseltaan arkkitehteja ja rakennusarkkitehteja jotka työskentelevät asiantuntijoina ja suunnittelijoina arkkitehtitoimistoissa.

Alan työehtosopimus on voimassa 1.11.2019–30.11.2021.

Sopijaosapuolia ovat YTN sekä työnantajia edustavat Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL  ja Palvelualan työnantajat Palta. RIAlla on YTN:n kanssa yhteistyösopimus.

Arkkitehtisuunnittelualalla säännöllisen työajan keskiansio on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n viimeisimmän palkkakyselyn mukaan 4 001 euroa kuukaudessa (syyskuu 2017). TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan yksityisen sektorin arkkitehtien keskiansio oli 4 293 euroa kuukaudessa (syksy 2017).

Rialaisten keskiarvopalkat vaihtelevat koulutustaustan, sukupuolen ja työkokemuksen perusteella melko paljon. Rakennusarkkitehti (AMK/opisto) tutkinnon suorittaneiden keskiarvopalkka oli RIAn Ammattikuntatutkimuksen mukaan 3 970 €, kun taas insinööreillä (AMK/opisto) keskiarvo oli 4 638 € (Ammattikuntatutkimus 2019). 

Lisätietoa: RIAn edunvalvonta päällikkö Antti Aarni, puh. 040 038 1634, antti.aarnio a ria.fi