Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 1.4.2020

Valtion sopimusneuvotteluissa saavutettiin 31. maaliskuuta neuvottelutulos.

Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen ja sen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun osapuolten hallinnot ovat sen käsitelleet ja hyväksyneet. 

Valtion virka- ja työehtosopimuksen neuvotteluosapuolia ovat valtion pääsopijajärjestöt Ammattiliitto Pro, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä työnantajapuolella Valtion työmarkkinalaitos.