Lomautetun yritystoimintaa ja opiskelua koskeva lakimuutos tuli voimaan

Tuula Napola (tuula.napola a ria.fi), 2.4.2020

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.

Lakimuutos tuli voimaan 1. huhtikuuta.
Muutoksen tarkoituksena on nopeuttaa lomautettujen työttömyysturva-asian käsittelyä. Lakimuutoksen myötä lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin.

Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Lomautettujen on myös otettava vastaan työnantajan tarjoama työ.

Tämän lisäksi 1. huhtikuuta tuli voimaan työsopimuslakiin liittyviä muutoksia: Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen päivään ja määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa samoin ehdoin kuin vakituisen työntekijän.

Muutokset ovat väliaikaisia. Ne koskevat 16.3.2020 ja sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja ovat voimassa 31.7.2020 asti.

Yritystoimintaa tekevien on tärkeää muistaa, että lomautetun työssäoloehdon tulee edelleen olla kertynyt palkansaajana tehdystä työstä. Jos henkilö on tehnyt työtä yrittäjäasemassa, hän ei täytä palkansaajan työssäoloehtoa eikä ansiopäivärahaa ei voida maksaa.