RIAn lausunto asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta

Antti Aarnio (antti.aarnio a ria.fi), 13.9.2019

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja hallituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta.

 Kyse on esityksestä, jolla otettaisiin käyttöön avustukset kosteus- ja homevauriutuneiden ja sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun. 


RIA lausui seuraavasti: 

Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry kannattaa hallituksen esitystä.

Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon peruskorjaustarvetta. Hallituksen esitys edistää pieneltä osin suunnitelmallista rakennuskannan ylläpitoa. Uusi avustus kosteus- ja mikrobivaurioisten ja sisäilmaongelmaisten kuntotutkimuksiin ja tällaisten asuinrakennusten perusparannusten suunnitteluun mahdollistaa asiantuntevat korjaukset.

On tärkeää, että kuntotutkimuksia ja suunnittelua tekevät osaavat asiantuntijat, joilla on tehtävään soveltuva pätevyys. FISE Oy on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä yritys. Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry on yksi yrityksen sihteerijärjestöistä. Erityisesti alla olevat pätevyydet liittyvät hallituksen esitykseen:

Kosteusvaurion kuntotutkija

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyys on lain edellyttämä. Pätevyysvaatimukset perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (ns. asumisterveysasetus).

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt 15.6.2015 FISE Oy:n terveydensuojelulain 49 d §:n mukaiseksi kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyden toteajaksi ja asiantuntijarekisterin ylläpitäjäksi. Viranomaisten apuna toimivilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla tulee olla voimassa oleva pätevyys, jonka tiedot löytyvät julkisesta rekisteristä. Asumisterveysasetuksen mukaisia ulkopuolisia asiantuntijoita ovat rakennusterveysasiantuntija, sisäilma-asiantuntija ja kosteusvaurion kuntotutkija.

Kosteusvaurion korjaussuunnittelija

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin (Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokoelma). Lain 120 c §:n mukaan rakentamisessa tarvittavat erityissuunnitelmat laatii kyseisen erityisalan suunnittelija.

Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja

Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentävään Ympäristöministeriön ohjeeseen (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015). Lain 122 a §:n mukaan jos rakennuslupaa edellyttävä rakennustyö tai osa siitä on vaativaa, rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä että rakennustyössä on oltava ko. erityisalan työnjohtaja.

 Avustuksia ei tule myöntää kuntotutkimuksiin, jossa niiden tekijällä ei ole riittävää pätevyyttä tehtävään.  Avustuksen myöntämisen ehtona on oltava se, että kuntotutkimuksen tekijällä on riittävä pätevyys kuntotutkimuksen suorittamiseksi. Myös lakiesityksessä ehdotettavan suunnitteluavustuksen myöntämisen ehtona on oltava, että suunnittelijalla on riittävä pätevyys tehtävään.  Toteamme myös sen, että suunnittelun jälkeen tapahtuva korjaustoiminta edellyttää asiantuntevaa työnjohtoa.

Lisätietoja:

Antti Aarnio
Edunvalvontapäällikkö
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA ry.
antti.aarnio a ria.fi
p. 0400-381 634