Kansainvälinen ilmastolakko

Tuula Napola (tuula.napola a ria.fi), 25.9.2019

RIA mukana rakentamassa hiilineutraalia Suomea, mutta ei osallistu ilmastolakkoon.

Rialaisia jäseniä on ottanut liittoon yhteyttä ja pyytänyt RIA liittona osallistumaan 27.9 pidettävään kansainväliseen ilmastolakkoon (Earth Strike Suomi 2019).   

Earth Strike on kansainvälinen ruohonjuuritason liike, joka vaatii hallituksilta ja yrityksiltä välittömiä ilmastotekoja maailmanlaajuisen yleislakon avulla. Yleislakko tapahtuu 27. syyskuuta 2019.  Suomessa liike vaatii, että hallituksen on tiedotettava ilmastokriisin vakavuudesta totuudenmukaisesti ja ymmärrettävästi. Suomen on liikkeen mukaan sitouduttava ilmastolaissa rajoittamaan kasvihuonepäästöjä siten että ilmaston kuumeneminen voidaan pysäyttää 1,5 asteeseen. Kaikki suorat ja epäsuorat fossiilisten polttoaineiden tuet tulee lakkauttaa.  Siirtymän fossiilivapaaseen yhteiskuntana tulee tapahtua sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. 

RIA ei osallistu järjestönä 27.9 pidettävään ilmastolakkoon. Pidämme ilmastonmuutoksen torjuntaa tärkeänä ja kannatettavana asiana. Rakennetun ympäristön asiantuntijoiden järjestönä vaikutamme ilmastonmuutoksen torjumisessa ensisijaisesti alan sisällä, työpaikoilla ja alan kehitystyössä. Paraikaa olemme mukana myös valmistelemassa keskusjärjestömme STTK:n ilmastolinjauksia. Jäsenemme suunnittelevat vähäpäästöisempää rakennettua ympäristöä, rakennustuotannossa toiminta muuttuu yhä resurssitehokkaammaksi ja liittona yritämme osaltamme edistää rakennetun ympäristön kestävää kehittämistä. Olemme osaltamme rakentamassa hiilineutraalia Suomea, tulevaisuudessa toivottavasti vielä vaikuttavammin. 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kimmo Sandberg, 0400- 411 332
Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio, 0400-381 634