Ansiopäivärahaan ei tule indeksikorotuksia.

Tuula Napola (tuula.napola a ria.fi), 21.12.2018

Kansaneläkeindeksi on jäädytetty lakimuutoksella vuodeksi 2019. Indeksin jäädytys on käytännössä leikkaus, sillä se tarkoittaa etuuksien ostovoiman pienentämistä. Indeksi on jäädytetty myös kahtena edellisenä vuonna. Jäädytysten lisäksi kansaneläkeindeksiä leikattiin 0,85 % vuonna 2017.

Ansiosidonnaisen päivärahan perusosa on sidottu kansaneläkeindeksiin, joka pysyy vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla. 
Ansiopäivärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävä vähennys pienenee kuitenkin hieman vuonna 2019. Tämä tarkoittaa, että ensi vuonna työttömäksi jäävien päiväraha nousee hieman verrattuna niihin henkilöihin, jotka jäivät työttömäksi vuonna 2018.

Päivärahataulukkoon voit käydä tutustumassa tästä: