”Se jokin RIAssa on”

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 1.6.2024

Tässä artikkelissa tutustumme henkilöön, joka on työskennellyt RIAn palveluksessa jo neljä vuosikymmentä – aina iloisena ja työhön sitoutumisen perikuvana.

Riitta Rapp

Riitta Rapp aloitti työnsä RIA-liitossa vuonna 1984 – työuran 40-vuotispäivää juhlittiin huhtikuussa. Vuosikymmenten varrella hän on päässyt kokemaan monenlaiset vaiheet toimiston arjessa ja näkemään työelämän lukuisat muutokset laajemminkin.


Artikkeli: RIA-lehti 2/2024