Opiskelijatoiminnan uusi strategia linjasi tavoitteet jäsenhankinnalle ja selkeän suunnan yhteistyön kehittämiselle

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 17.6.2024

Yksi tärkeimmistä opiskelijatoiminnan tavoitteista on vahvistaa rakennusalan opiskelijoiden edunvalvontaa työuran ensimetreiltä alkaen.

RIA on jäsenmäärältään suurin rakennusalan toimihenkilöjärjestö ja arvostettu yhteisö rakennetun ympäristön verkostossa. Monipuolisen opiskelijatoiminnan myötä vastavalmistuneet jatkavat kiitettävästi RIAn varsinaisina jäseninä. Siksi pandemian aiheuttama katkos opiskelijatyössä edellytti liitolta nopeaa reagointia, jotta opiskelijat eivät jäisi palveluidemme ulkopuolelle. Vuonna 2023 suunnitelmallinen kehitystyö palkittiin ennätyksellisen suurella liittyneiden opiskelijajäsenten määrällä.

Tästä syntyi ajatus kampuksilla toimivista promoottoreista, jotka toisivat matalalla kynnyksellä opiskelijoille ja ainejärjestöille tietoa jäsenyytemme eduista, työelämän mahdollisista karikoista sekä työkaluista henkilökohtaisen urapolun rakentamiseen. Opiskelijoiden tavoittamisen ja näkyvyyden lisäämisen lisäksi strateginen tavoitteemme on, että jokainen rakennusalan korkeakouluopinnot aloittava opiskelija liittyisi jäseneksemme ja olisi tyytyväinen palveluihimme.

Kampuspromoottoreiden ensiaskeleet 

Jäsenhankinnan suhteen vaihdoimme isommalle vaihteelle jo vuoden 2022 lopussa. Olimme huomanneet, että kahden vuoden etäopiskelu oli louhinut kuilun RIAn ja opiskelijoiden välille: monille uusille opiskelijoille RIA oli jäänyt tuntemattomaksi.  

Suunnan muuttamiseksi rekrytoimme viime vuonna kolme kampuspromoottoria tekemään jäsenhankintaa paikallisesti ja ennen kaikkea tuomaan RIAa lähemmäksi opiskelijoita. Ensimmäinen vuosi meni hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen hakemisessa. Saimme runsaasti apua ja tukea opettajilta, yhteistyöainejärjestöiltä sekä paikallisyhdistyksiltämme.

Arvokas palaute sekä onnistumisen kokemukset rohkaisivat jatkamaan ja laajentamaan toimintaa. Promoottoreiden työn tulokset näkyivät nopeasti: vuoden 2023 aikana RIAan liittyi yli 1 000 uutta opiskelijajäsentä. Syksyllä RIAn uudet kampuspromoottorit jatkavat työtä kampuksilla. Hyvän perustuksen päälle on helpompi rakentaa!

Promoottorit ovat mukana korkeakoulujen orientaatioviikoilla ja järjestävät tapahtumia syksyn aikana. He edustavat lisäksi erilaisilla kira-alan -messuilla, päätapahtumassamme Urapolkuja-päivillä sekä pitävät opiskelijoille infotilaisuuksia. Tärkein viestimme uusille opiskelijoille tulee olemaan se, että rakennusala on erinomainen valinta – mahdollisuuksia oman uran rakentamiselle on lukuisia.

IMG 1471

Tänä vuonna kampuspromoottoreina aloittavat LAB Lappeenrannassa Maiju Suotama (vasemmalla), OAMK:ssa Iida Kokkinen, Turun AMK:ssa Isadora Ahola (ylhäällä keskellä), Metropoliassa Julia Virtanen ja Olivia Marila (puuttuu kuvasta) sekä HAMK:ssa Janne Liiman. 

Opiskelijatoimikunnan pöydällä opiskelijoiden hyvinvointi ja harjoittelupaikat

RIAn opiskelijatoimikunta on liiton opiskelijajäsenten vaikutuskanava opiskeluun ja alan työelämään liittyvissä asioissa. Opiskelijatoimikunta edustaa kaikkia liiton opiskelijajäseniä ja huolehtii heidän asemastaan liiton päätöksenteossa. Toimikunnan tehtävänä on tuoda liittoon tietoa rakennusalan opiskelijoita koskettavista asioista, ottaa niihin kantaa sekä edistää järjestäytymistä. 

Painopistealueena on tällä kaudella opiskelun ja työelämän rajapintaan sekä opintojen laatuun ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät asiat. Erityisesti toimikunta on huolissaan siitä, että viime vuosina kaikki opiskelijat eivät ole löytäneet harjoittelupaikkaa tai ovat joutuneet suorittamaan palkattoman harjoittelun. Opintojen eteneminen ja taloudellinen epävarmuus uuvuttaa opiskelijoita entistä enemmän. 

Opiskelijatoimikunta tulee myös osallistumaan liiton kanssa vuosittaisen harjoittelukyselyn suunnitteluun, jonka avulla kartoitetaan opiskelijoiden kesätyöansioita ja -kokemuksia. Lisäksi toimikunta järjestää ja osallistuu aktiivisesti valtakunnallisin tapahtumiin sekä laatii paikallisyhdistyksille ohjeistuksen valmistuvien iltojen suunnitteluun järjestelyjen helpottamiseksi.

OTK24

 Vuoden 2024–2025 opiskelijatoimikunnan jäseniksi valittiin (vasemmalta) Elias Haukkamaa (somevastaava, TAMK), Janne Liiman (somevastaava, HAMK), Zainab Aqazada (Metropolia), Laura Veki (Lapin AMK), Heidi Viitaniemi (liittohallitusedustaja, SeAMK), Janette Meriläinen (sihteeri, Metropolia), Päyam Amiri (Metropolia), Alisa Pääkkönen (puheenjohtaja, Metropolia, kuvassa edessä vasemmalla) ja Waltteri Lautakoski (varapuheenjohtaja, TAMK). Kuvassa myös Marko Tervo viime vuoden toimikunnasta (kolmas vasemmalta). Lämpimät onnittelut uudelle toimikunnalle! 


RIAn ja RKL:n opiskelijayhteistyötä tiivistetään

Sekä RIAn että RKL:n liittohallitusten siunauksella liittojen opiskelijayhteistyötä tullaan tänä vuonna lisäämään. Seuraava askel on tehdä opiskelijajäseneksi liittyminen ja jäsenrekisterin tiedonhallinta mahdollisimman sujuvaksi yhtenäistämällä järjestöjen työtä, säästämällä resursseja ja tarjoamalla kootumpaa tietoa liittojäsenyyden eduista.

Yhteistyö tarjoaa tulevaisuudessa opiskelijoille mahdollisuuden RIAn ja RKL:n yhteisjäsenyyteen, joka sisältäisi molempien liittojen edut. Vakuutusten ja ammattilehtien lisäksi RIA-RKL:n opiskelijajäsenet olisivat jatkossa oikeutettuja RIAn työsuhdeneuvontaan, liittymään KOKO-kassaan RIAn kautta, osallistumaan RIA-RKL:n yhteisiin koulutuksiin ja opiskelijatapahtumiin sekä Urapolkuja-seminaareihin.

Yhteistyön hengessä RIAn ja RKL:n opiskelijamarkkinointia tullaan myös yhtenäistämään syksyn jäsenkampanjaa ja oppilaitosviestintää varten. Samanaikaisesti yhteisjäsenten jäsenetuja ja -palveluita kehitetään aktiivisesti, jotta yhteisjäsenyys palvelisi kaikkia opiskelijoita mahdollisimman hyvin. 


Teksti ja kuvat: Hung Pham

Artikkeli on julkaistu RIA-lehdessä 2/24.