Kohti vastuullisempaa työkulttuuria – rakennusalalla on vielä paljon tehtävää

Antti Aarnio (antti.aarnio a ria.fi), 26.6.2024

RIA toteutti jäsenilleen sähköpostitse kyselyn yhdenvertaisesta kohtelusta ja häirinnästä työelämässä ja työpaikoilla. Kysely lähetettiin toukokuussa 2024 ja vastauksia saatiin 455.

Kyselyn tuloksia on analysoitu ja ne julkaistaan elokuussa. Valitettavasti ne osoittavat, että rakennusalalla on vielä paljon tehtävää matkalla kohti vastuullisempaa työkulttuuria.

Kokemukset eriarvoisesta kohtelusta ja syrjinnästä ovat liian yleisiä. Varsinkin naiset kohtaavat kyselyn perusteella paljon satunnaista epäasiallista kohtelua ja syrjintää.

Tasa-arvokysely 01

Myös häirintä on suorastaan järkyttävän yleistä. Kakista vastaajista satunnaista häirintää oli kokenut 46 % ja säännöllistä 4 %. Prosentti vastaajista kertoi tulleensa häirityksi usein. 50 % koki, ettei ole koskaan kokenut häirintää alalla tai alaan liittyvissä töissä. Eri sukupuolten kokemukset eroavat kuitenkin toisistaan merkittävästi, kuten eriarvoisen kohtelun ja syrjinnän kohdalla myös ilmeni.

Valitettavasti hyvin usein vastaajat ovat antaneet asian olla, kohdatessaan itseensä kohdistuvaa häirintää:

Tasa-arvokysely 02

Julkaisemme siis kyselyn tulokset elokuussa, ja valmistelemme jatkotoimenpiteitä saatujen vastausten pohjalta. Teemme tiivistä yhteistyötä asian tiimoilta myös sisar- ja veljesjärjestöjen kanssa, jotka ovat niin ikään toteuttaneet vastaavanlaisen kyselyn. 

Kiitos kaikille vastaajille arvokkaasta panostuksesta ja mukavaa kesän jatkoa!