Asiantuntijapaneeli ottaa kantaa ja vaikuttaa

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 11.6.2024

RIAn asiantuntijapaneelilla on tärkeä rooli vaikuttamistyömme taustavoimana. Se tuo pöytään monialaista asiantuntemusta sekä käytännön kokemusta ja näkemystä useasta eri vinkkelistä, ja on avainasemassa, kun pyrimme vaikuttamaan muun muassa rakentamisalan lainsäädäntöön ja koulutuspolitiikkaan.

Insinööri (YAMK) Mika Keskisalolle asiantuntijapaneeliin liittyminen oli luontevaa. Jo ennen paneelin perustamista RIAn aktiivijäseniltä tiedusteltiin näkemyksiä esimerkiksi lausuntojen pohjaksi, tapaus kerrallaan. Keskisalokin otti niihin usein ja mielellään kantaa.

”On hienoa, että paneelin perustamisen myötä jäsenten vaikuttamismahdollisuudesta tuli säännöllisempää ja vuorovaikutteisempaa. Lisäksi siihen kuuluva porukka on hyvä kattaus jäsenistöstä: mukana on sekä rakennusinsinöörejä että -arkkitehtejä, niin työntekijöitä kuin yrittäjiäkin”, Pohjois-Karjalan RIAa edustava Keskisalo toteaa.

Elokuussa 2023 perustettu asiantuntijapaneeli on ehtinyt kommentoida jo monia aiheita.

Niistä tärkeimpänä Keskisalo näkee lausunnot uuteen rakentamislakiin ja sen korjaussarjaan. 

”Esimerkiksi rakennusluvan käsittelyaikatakuun ja rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan voimaantulon siirtyminen vuodella eteenpäin olivat asioita, joita paneelissa pidimme todella olennaisina. Näin ehdimme alalla valmistautua niihin.” 

”Samoin pätevyyksiin liittyvät muutokset on sellainen aihe, josta meillä rialaisilla on paljon sanottavaa”, hän jatkaa. 

FISEn pätevyyslautakunnissa on nykyisellään mukana useita RIAn jäseniä. Tämänkin Keskisalo näkee keskeisenä vaikuttamisen väylänä. Hän on huolissaan FISEn ja sen vapaaehtoisvoimin toimivien lautakuntien tulevaisuudesta.

”Jos ympäristöministeriö siirtää pätevyyksien hallinnoinnin FISEltä jollekin toiselle toimijalle, niin mietityttää tosiaan, mistä löytyy riittävä määrä asiantuntijoita käsittelemään pätevyyshakemuksia. Lautakuntatyöhön kun tarvittaisiin lisää jäseniä jo nyt nykyisten eläköitymisen vuoksi.”

Niin ikään koulutukseen liittyvät teemat ovat sellaisia, jotka Keskisalo ottaisi mielellään luupin alle.

"Koulutustarjonnan pitäisi nykyistä paremmin vastata työelämän tarpeisiin. Sen vuoksi oppilaitosyhteistyötä kannattaisi kehittää entisestään. Toivoisin, että myös alan oppilaitosten edustajia saataisiin mukaan paneeliin.”

Yrittäjänä toimiva Keskisalo kannustaa lämpimästi muitakin rialaisia liittymään asiantuntijapaneeliin. Häneltä löytyy ymmärrystä toisaalta myös sille, että aina eivät voimavarat ja resurssit riitä vapaaehtoistoimintaan.

”Meidän tulisi nähdä RIAn toiminta ammatillisaatteellisena. Teemme työtä sanoillamme ja teoillamme paitsi nykyisten, myös tulevien alan ammattilaisten vuoksi. Katse täytyy pitää tulevassa ja miettiä, millaisen alan toimia haluamme jättää meitä seuraaville. Sitä ajatellen yksittäinen ilta tai viikonloppu paneelin kommenttien antamiseen on lyhyt aika.” 


Teksti: Tanja Määttänen