Kooste RIAn liittohallituksen kokouksesta 14.5.

Antti Aarnio (antti.aarnio a ria.fi), 15.5.2024

RIA–RKL-opiskelijayhteistyö etenee.

RIAn liittohallitus etäkokousti tiistaina 14.5. Kokouksen aluksi toimitusjohtaja Kirsi Mettälä piti ajankohtaiskatsauksen. Rakennusalan yleistilanne jatkuu huonona, eikä vahvoja merkkejä elpymisestä ole vielä ollut. Rialaisiin tämä heijastuu työttömyyskassan ansiopäivärahaa saavien reilusti normaalia korkeampana määränä. Valmistuvilla opiskelijoilla on ollut vaikeuksia saada työ- ja harjoittelupaikkoja. Kuultiin myös katsaus rakentamislain pätevyyksien pätevyyksiä koskevan asetuksen valmistelutilanteeseen.

Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio esitteli kolmikantaisen samapalkkaohjelman 2024–2027 toimenpidekokonaisuuksia, joiden tavoitteena että vuosien 2024–2027 aikana sukupuolten keskimääräinen palkkaero kaventuu enintään 14,5 prosenttiin. Rialaisten kannalta oleellisemmat kokonaisuudet liittyvät segregaation purkamiseen koulutuksessa ja työelämässä ja työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten yleistymiseen.

RIAn opiskelijatoimikunnan edustaja liittohallituksessa, Heidi Viitaniemi, esitti opiskelijatoimikunnan suunnitelmia valmistuvien opiskelijoiden tavoittamisen parantamisesta ja RIAn harjoittelijaselvityksen kehittymisestä.
Liittohallitus päätti julkaista rakennusarkkitehtien ylempää ammattikorkeakoulututkintoa koskevan kannanoton, tukemaan tämän tutkintokoulutuksen käynnistymistä.

Liittohallitus sai tiedonannon RIA–RKL-yhteistyöhankkeen tilanteesta. RIAn ja RKL:n hallitukset ovat päättäneet, että liittojen opiskelijatyö toteutetaan aiempaa enemmän yhteisvoimin. Tavoitteena, että opiskelijoita tavataan yhdessä ja samalla edistetään opiskelijoiden liittymistä molempiin järjestöihin. Tavoitteena on edetä kohti yhteistä opiskelijastrategiaa ja toimintasuunnitelmaa.

Liittohallitus merkitsi tiedoksi RIAn liiton tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023, jonka mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan liiton tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.  Hallitus merkitsi tiedoksi myös jäsenyhdistysten tilinpäätökset viime vuodelta

Lopuksi liittohallitus sai toimitusjohtajalta esittelyn vuoden 2024 rialaisen ja nuoren rialaisen valintaprosessista. Liittohallitus tekee päätökset esitysten perusteella 27.8.2024 kokouksessaan.