Varaudutaan viisaasti – RIA mukana ammattikorkeakoulupäivillä

Antti Aarnio (antti.aarnio a ria.fi), 30.4.2024

RIAn oli mukana valtakunnallisilla ammattikorkeakoulupäivillä 17.–18.4. Tampereella.

Ammattikorkeakoulujen edustajat ja erilaiset sidosryhmät, kuten RIA, kokoontuvat kerran vuodessa keskustelemaan ja verkostoitumaan, tämän vuoden teemana oli "Varaudutaan viisaasti".

Turvallisuus on olennaisesti sidoksissa hyvinvointiin, niin opiskelu- kuin työelämässä. Ammattikorkeakoulujen pitää tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle turvallinen ympäristö oppia, kasvaa ja työskennellä. AMK-päivillä keskityttiin siihen, miten voidaan tukea ihmisiä niin opiskelu- kuin työelämässäkin, samalla luoden pohjaa kestävälle hyvinvoinnille. Fyysisen turvallisuuden lisäksi keskiössä oli erityisesti opiskelijoiden henkisen hyvinvoinnin tila.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta vastaavan YTHS:n edustajat kertoivat vakavia tietoja opiskeluterveydenhuollon kohtaamista ilmiöistä. Mielenterveyden oireet, medikalisaatio ja diagnoosihakuisuus yleistyvät ja elintapasairauksia puhkeaa jo nuorella iällä. Osalla nuorista itsestä huolehtiminen on todella puutteellista. 

YTHS on kehittänyt opiskelijoille opiskeluterveysneuvottelujen mallin, jossa opiskelija, korkeakoulu ja YTHS työskentelevät yhdessä opiskelijan hyvinvoinnin ja opintojen sujumisen eteen. Malli on kopio työelämässä käytössä olevasta työterveysneuvottelumallista, ja sen käyttö on lisääntynyt merkittävästi korkeakoulumaailmassa.

Opiskelukyvystä esitettiin oivallinen kuva, joka soveltuu myös työelämään lähes sellaisenaan. Niin opiskelu- kuin työkykykin on monen tekijän summa, jotka kaikki vaikuttavat toisiinsa:

YTHS opiskelukyky

Epävirallisissa keskusteluissa pohdittiin muun muassa sitä, kuinka rakennusalan vaikeudet hankaloittavat opiskelijoiden harjoittelupaikkojen löytämistä. Myös ammattikorkeakoulut tiedostavat haastavan tilanteen hyvin. Osalla opiskelijoista harjoittelupaikan puute viivästyttää valmistumista.

Me RIAn edustajat keskustelimme paljon myös rakennusarkkitehtien mahdollisesta ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta.  Se saa vastakaikua laajalti korkeakoulujen edustajilta ja nyt onkin tekemisen paikka asiassa. Jatkamme asian eteenpäinviemistä laajalla rintamalla. 

AMK-päivät ryhmäkuva