Korkeakoulujen yhteishaku päättyi – kiinnostus rakennusalan amk-opintoihin pysyi hyvänä

Hung Pham (hung.pham a ria.fi), 9.4.2024

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku päättyi keskiviikkona 27. maaliskuuta.

Alustavien tilastojen mukaan rakennusalan amk-opintoihin haki valtakunnallisesti 8040 henkilöä. Aloituspaikkoja syksyllä 2024 alkaviin rakennusalan ammattikorkeakoulututkintoihin on tarjolla yhteensä 1804. Edellisvuoden maaliskuun toisessa yhteishaussa alan opintoihin haki 9261 henkilöä, kun aloituspaikkoja oli 2043. Näin ollen edellisvuoteen verrattuna laskua hakijamäärissä oli 13,2 % ja aloituspaikoissa 11,7 %.

Tilaston mukaan lopullisen opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä on pysynyt samalla tasolla vuosina 2020-2023. Vuosittain alan opinnot aloittaa noin 2000 opiskelijaa. Hakijamäärän muutos realisoituu opiskelupaikan vastaanottavien määrässä korkeintaan samassa suhteessa. 

17

Tänä vuonna Kajaanin AMK:ssa ja Kareliassa on mahdollista suorittaa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkintoa päivätoteutuksen lisäksi monimuoto-opintoina. Aloituspaikkoja monimuoto-opintoihin varattiin tulevalle syksylle KAMKissa 70 ja Kareliassa 40. Lapin AMK oli siirtänyt rakennusmestarien opinnot alkamaan syksyn sijaan seuraavalle keväälle. Iloisia uutisia saatiin, kun Turussa käynnistetään tulevana syksynä ensimmäistä kertaa rakennusarkkitehdin opinnot 30:llä aloituspaikalla. 

Rakennusarkkitehtien aloituspaikat pysyivät muuten samoina (Helsinki 30, Tampere 32 (+2), Kuopio 35, Oulu 45). Helsingissä reagoitiin nykysuhdanteeseen vähentämällä rakennusmestarien aloituspaikkoja 120 paikkaan, kun vuonna 2023 aloituspaikkoja oli 150. Toisaalta Helsingissä on halua panostaa alan kansainvälisyyteen mahdollistamalla englanninkieliset rakennusinsinööriopinnot 30:llä aloituspaikalla.

Alan suhdanne näkyy selkeämmin rakennusalan perustutkintoon hakeutuvien määrässä ensisijaisten hakijoiden jäädessä 1452 henkilöön, kun aloituspaikkoja oli tarjolla jopa 2400. Tilanteen jatkuessa alan työvoimapula tulee pahenemaan entisestään, kun uusi työvoima painottuu tulevaisuudessa yhä enemmän korkeakoulutuksen edellyttämään asiantuntijatyöhön.

Perustutkinto

Koko yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään heinäkuussa.

Kiitämme lämpimästi kaikkia rakennusalan opintoihin hakeneita ja toivotamme menestystä valintakokeisiin!

Lue lisää:
Opetushallinnon tilastopalvelu