YTN:n suunnittelualan taustaryhmä nimetty, mukana myös RIAn edustus

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 20.3.2024

Suunnittelu- ja konsulttialan taustaryhmässä mukana rialaista osaamista.

Lähes 40 prosenttia rialaisista on suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä. Palkansaajapuolelta sopimuksen neuvottelee Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN.

Suunnittelu- ja konsulttialalle on nimetty uusi taustaryhmä seuraavan kahden vuoden ajaksi. Sen keskeisin tehtävä on päättää alan edunvalvontatavoitteista, ohjeistaa toimintaa sekä tehdä esitys YTN:n hallitukselle alan neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lisäksi ryhmä tekee hallitukselle tarpeen vaatiessa esitykset myös painostustoimenpiteistä.

Taustaryhmään kuuluu vajaa parikymmentä jäsentä varajäsenineen, jotka kaikki ovat luottamusmiehiä tai varaluottamusmiehiä omilla työpaikoillaan. He edustavat alan suurimpia yrityksiä.

RIAlla ja YTN:llä on yhteistyösopimus, jonka perusteella RIAlla on taustaryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus. RIAa ryhmässä edustaa adunvalvontapäällikkö Antti Aarnio. Sopimuksen mukaan myös rialainen voi toimia YTN:n luottamusmiehenä. Rialainen luottamusmies Mika Luukkonen WSP Finland Oy:stä on myös taustaryhmän jäsen.

Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimukset päättyvät marraskuun lopulla 2024, joten syksyllä ryhmä keskittyy neuvottelutoimintaan liittyviin asioihin.

Lisätietoja taustaryhmästä ja sen toiminnasta:

antti.aarnio a ria.fi