Puheenjohtajan palsta: Yhdessä kohti kestävää tulevaisuutta

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 14.3.2024

Katsellessani tänään ikkunasta lumista maisemaa mietin, miten vuoteni RIAn puheenjohtajana ovat menneet. Kun aloitin tehtävässä, sitouduin edistämään yhteistyötä ja avoimuutta rakennusalalla.

Näiden vuosien aikana olemme nähneet, kuinka korostamamme arvot ovat konkretisoituneet monin eri tavoin. Esimerkiksi etätyö on tullut jäädäkseen, ja se on haastanut meitä kehittämään uusia tapoja toimia. Olemme myös jatkaneet panostusta jäsentemme palveluihin, mikä on mahdollistanut laadukkaan tuen tarjoamisen kustannustehokkaasti. Vielä on kuitenkin paljon tekemistä.

RIA on vakiinnuttanut asemansa kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, mikä näkyy sekä jäsenistömme kasvuna että ulkoisen tunnustuksen lisääntymisenä. Tämä on antanut meille vahvan pohjan, jonka varaan rakentaa tulevaisuutta. Olemme myös aktiivisesti työskennelleet parantaaksemme medianäkyvyyttämme, mikä on olennainen osa viestintästrategiaamme ja tekee työstämme näkyvää suurelle yleisölle.

Lisäksi olemme keskittyneet rakennusalan järjestökentän yhteistyön syventämiseen. On tärkeää, että ala puhuu yhtenäisellä äänellä erityisesti lainsäädäntöön, koulutuspolitiikkaan ja edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Tässä työssä aloitteellisuutemme ja kyky toimia yhdistävänä voimana on avainasemassa.

Viimeinen vuoteni puheenjohtajana on alkanut, ja aion käyttää ajan hyödyksi jatkaaksemme edellä mainittujen tavoitteiden edistämistä. Haluan myös kiittää kaikkia jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme sekä RIAn aktiivisia vaikuttajia tähänastisesta tuesta. Yhdessä olemme vahvempia ja uskon, että voimme saavuttaa vielä paljon enemmän.

Katsomme eteenpäin optimistisesti, vaikka tiedostamme, että haasteita on edessä. Jatkamme keskustelua siitä, miten voimme yhdessä tehdä rakennusalasta entistä kestävämmän ja innovatiivisemman. Meidän on myös pysyttävä ajan tasalla teknologian kehityksessä sekä hyödynnettävä uusia työkaluja ja menetelmiä, jotka parantavat RIAn jäsenilleen tarjoamia palveluita.

Haluan korostaa, että RIAn tärkein voimavara on sen jäsenet. Teidän panoksenne, osaamisenne ja sitoutumisenne on korvaamatonta. Toivon, että jatkamme tätä matkaa yhdessä, oppien toisiltamme ja tukien toisiamme.

Kun tarkastelemme tulevaisuutta, on selvää, että yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat avaimet menestykseemme. Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta ja sitoutunut tekemään kaikkeni, jotta viimeinen vuoteni puheenjohtajana olisi merkityksellinen sekä jäsenille, yhteistyökumppaneille että koko RIAlle.

Hyvää lähestyvää kevättä kaikille!

Helsingissä 9.2.2024
Tommi Luukkonen, liittohallituksen puheenjohtaja

Tommi 1

Artikkeli on julkaistu RIA-lehdessä 1/2024.