Hyvä laatu on rakennusalan yhteinen ponnistus

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 14.3.2024

”Laatu on laajempi kokonaisuus kuin vain tuotteen tai toiminnan minimivaatimusten täyttäminen. Erinomainen laatu muodostuu eri osapuolten ja organisaatioiden kulttuurien pohjalta yhteistyön tuloksena.”

Näin toteaa RALAn tuore toimitusjohtaja RI (AMK) Johanna Holmström, joka aloitti tehtävässään vuoden alussa. Hänellä on monipuolinen ja kattava kokemus kiinteistö- ja rakentamisalalta.

”Olen työurallani päässyt näkemään rakentamisen laadun ennen kaikkea rakennuksen elinkaareen vaikuttavana tekijänä. Entistäkin parempi rakentamisen laatu on yhteiskunnallisesti merkittävä asia, koska kestävyyden näkökulmasta rakennuskantaa tulee voida käyttää mahdollisimman pitkään”, Holmström toteaa.

”Rakentamisen laadun kannalta myös kiertotalous kuten vanhojen materiaalien ja rakennusosien uusiokäyttö on erityisen kiinnostavaa”, hän lisää.

Holmströmin mukaan laadussa epäonnistumiseen voi olla monia syitä. ”Mutta onnistumisen yhtenä merkittävänä tekijänä on aina avoin ja aito kommunikaatio. Siihen tarvitaan vahva psykologisen turvallisuuden yrityskulttuuri, jossa poikkeamat ja haasteet tuodaan nopeasti esille, eikä niitä jätetä huomioimatta kiireen varjolla tai moitteiden pelossa.” 

Holmströmin mukaan rakennusalan suurimpana kehityskohteena on alan kulttuuri ja siihen olennaisesti liittyvä maine.

”Jos emme kehitä alaa, sen toimintatapoja ja mainetta, emme saa houkuteltua alalle parhaita osaajia. Siten menetämme kaksin verroin niin laadussa kuin innovaatioissa. Laadun tekevät ihmiset, ja siksi osaavia ihmisiä tarvitaan rakennusalalle jatkossakin.” 

Rakennusterveys kuuluu laatuun

Holmströmin omaa ammatillista erityisosaamista ovat sisäilma-asiat ja rakennusterveys. Rakennusterveysasiantuntija on Eurofinsin myöntämä henkilöpätevyys, joka edellyttää sekä koulutusta että kokemusta. 

”Olen halunnut hyödyntää rakennusterveyden osaamista niin asiantuntijana kuin päätöksenteossakin, eli huomioida rakennusten terveellisyys ja turvallisuus elinkaaren eri vaiheissa. Monet laadun parantamiseen liittyvät ohjeistukset ovat talonrakentamisessa sidoksissa parempaan sisäilman laatuun ja sisäilman ongelmien estämiseen”, Holmström sanoo. 

”Ihmiskuntana elämme elämäämme rakennetussa ympäristössä enemmän kuin koskaan aikaisemmin maailmanhistoriassa. Siten myös elinympäristön laadulla on entistä merkittävämpi vaikutus hyvinvointiimme.”

RI-tutkinto vankka pohja 

Johanna Holmström valmistui rakennusinsinööriksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2006. ”RI-tutkinto on ollut hyvä ja vankka pohja, jolle omaa osaamista on ollut kestävää rakentaa. Tutkinto mahdollistaa monia erilaisia urapolkuja.” 

Holmström liittyi RIAn jäseneksi jo opiskeluaikana. ”Välillä olen muiden opiskelu- ja työvaiheiden aikana ollut jäsenenä muissa liitoissa, mutta olen aina palannut RIAan.”

”Näen liiton jäsenyyden myös eräänlaisena vakuutuksena, jos työelämässä tulee vastaan sellaisia ongelmia, joiden ratkomiseen tarvitaan isompia muskeleita. Minulla ei onneksi ole sellaisia tilanteita ollut.” 

”Lisäksi RIAn aktiivisessa toiminnassa tutustuu uusiin ihmisiin ja alan vaikuttajiin. Verkostosta on apua uran kaikissa vaiheissa.” 

”RALAn vahvuus on verkoston huima osaaminen”

Näin Johanna Holmström kuvaa RALAa järjestönä. Hänen mukaansa RALAn tärkein tehtävä on puolueettomana asiantuntijaorganisaationa edistää suomalaisen rakennetun ympäristön laatua ja vastuullisuutta sekä rakennusalan läpinäkyvyyttä. ”Tavoitteena on rakentamisen laadun kautta vahvistaa koko yhteiskunnan hyvinvointia”, Holmström toteaa.

RALAn palvelut auttavat alan yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa. RALA kerää, tulkitsee ja julkaisee luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa alan yritysten laadukkaasta ja vastuullisesta toiminnasta rakennetun ympäristön tilaajille, alan yrityksille ja loppukäyttäjille.

”RALAn arviointilautakunta myöntää RALA-pätevyydet ja RALA-sertifikaatit sekä niiden hyväksymisperusteet. Lautakunnan työssä on mukana noin 50 alan rautaista asiantuntijaa, jotka edustavat laajalti alan eri toimialoja. Lautakunnassa ovat edustettuina niin tilaajat, toteuttajat kuin asiantuntijat”, Holmström kertoo. 

Teksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: RALA, Johanna Holmström

Artikkeli on julkaistu RIA-lehdessä 1/2024.