Kooste liittohallituksen kokouksesta

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 24.1.2024

RIAn liittohallituksen kokous pidettiin 20.1.2024.

RIAn liittohallituksen järjestäytymiskokous pidettiin liiton toimistolla lauantaina 20.1.2024. Liittohallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän edustamansa paikallisyhdistykset ovat:

  • RI Janne Mäkelä, Merenkurkun ja Etelä-Pohjanmaan RIA
  • Ra Miia-Riikka Kiukas-Lehto, Kaako nRIA
  • RI Rami Laulajainen, Hämeenlinnan seudun RIA
  • RI Veli-Pekka Into, Keski-Suomen ja Lahden RIA 
  • RI Mari Anttila, Helsingin RIA
  • Ins YAMK Tuomas Mäkitalo, Helsingin RIA
  • RI Jouko Arvola, Oulun ja Rovaniemen RIA
  • RI Reino Pyy, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan RIA 
  • RI Raikko Kavisto, Turun ja Satakunnan RIA 
  • RI Sami Silfveruth, Tampereen RIA 

Liittohallituksen puheenjohtajana jatkaa RA Tommi Luukkonen ja varapuheenjohtajaksi vuodelle 2024 valittiin RI Mari Anttila.

Kokouksen alussa toimitusjohtaja Kirsi Mettälän katsauksessa käsiteltiin rakennusalan suhdannetilannetta, RIA–RKL-yhteistyötä, liiton järjestämiä koulutuksia ja paikallisyhdistytoimintaa. Toimiston erityishuomiossa on nyt jäsenten tukeminen ja neuvonta, koska lomautukset ja irtisanomiset ovat lisääntyneet. Tulevien lainsäädäntömuutosten johdosta RIAlle on tullut lukuisia lausuntopyyntöjä, joiden kommentointiin hyödynnämme perustetun asiantuntijapaneelin ammattitaitoa. Annetut lausunnot löytyvät RIAn verkkosivuilta.

Hallituksen jäsenille esiteltiin loppusyksystä toteutetun RIAn jäsenkyselyn tuloksia ja hallitus pohti ratkaisuja siihen, miten RIAn jäsenyydestä tehdään entistä houkuttelevampi alle 50-vuotiaille jäsenille.  Opiskelijajäsenten pysyminen RIAn jäseninä myös opiskelujen päätyttyä on teema, jonka edistämiseksi niin liiton kuin paikallisyhdistysten tulee työskennellä. Hallitukselle esiteltiin myös liitossa meneillään olevaa RIA-lehden uudistusta sekä verkkosivujen uudistamista. Ensimmäinen uudistettu RiA-lehti ilmestyy maaliskuussa.

Hallitus päätti hyväksyä RIA liiton sijoitussuunnitelman, jonka tärkeimpinä suuntaviivoina ovat turvallisuushakuisuus, sijoitusomaisuuden arvon säilyttäminen sekä vastuullisuus. RIAn liittohallitus on asettanut RIAn pidempiaikaisen sijoitusomaisuuden keskimääräiseksi pitkän aikavälin tuottotavoitteeksi 4–5 % vuodessa.

Turun RIAn aloitteesta RIAn liittokokous hyväksyi marraskuussa 2023 ponnen, jonka mukaan RIAn tulisi liittona ottaa enemmän vastuuta osaamisen ylläpitämisestä ja kehityksestä rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien edunvalvojana, jotta edestä ei löydetä 90-luvun kaltaista osaajapulaa. Liiton toimisto oli valmistellut esityksen stipendirahaston perustamisesta tukemaan liiton jäsenten omaehtoista kouluttautumista. Rahaston perustaminen edellyttää liittokokouksen päätöstä. Liittohallitus päätti, että toimisto valmistelee asiaa tarkemmin ja asia viedään päätettäväksi syksyn 2024 liittokokoukseen.

Liittohallitus päätti myös myöntää esitettyjen anomusten perusteella paikallisyhdistyksille tukea erilaisten tapahtumien järjestämiseen 20 000 €. Tukianomusten lähettäneille tahoille on ilmoitettu myönnetyn tuen määrästä 22.01.2024.

Opiskelija-asiantuntija Hung Pham esitteli opiskelijatoiminnan budjettia ja toimintaa vuodelle 2024. Uusia opiskelijajäseniä vuonna 2023 liitto sai ennätysmäärän eli yli 1000. Vuonna 2024 jatketaan samalla toimintatavalla kuin edellisvuonna.

Liittohallitus teki myös päätöksen, että RIA ei osallistu poliittisiin mielenilmauksiin eikä työtaisteluihin eikä näin ollen SAK ja STTKn järjestämään mielenosoitukseen 1.2.

Seuraavat liittohallituksen kokoukset ovat 12.3. ja 13.4.

Lisätietoja:

Kirsi Mettälä: kirsi.mettala a ria.fi / 044 984 3538