Rakentamislain korjaussarja kommentoitavaksi alkuvuodesta

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 18.12.2023

Rakentamislakiin tehdään hallitusohjelman mukaisia korjauksia. Tavoitteena on saada lakimuutokset voimaan 1.1.2025 alusta alkaen.

Hallitusohjelmassa linjataan, että vuonna 2023 säädettyä rakentamislakia korjataan niin, että hallinnollinen taakka kevenee, byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy ja päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy. Lisäksi lakiin määritellään rakentamislupien käsittelyaikatakuu.

Rakentamisluvan yhteydessä vaadittavien tietojen laajuutta rajataan, ja rakentamisluvan käsittelylle säädettäisiin 3 kuukauden määräaika. Helsingissä, Turussa ja Vantaalla käytössä olleen rakennuslupakäsittelyä nopeuttaneen kokeilulain käytäntöjä esitetään pysyviksi ja laajennettavaksi koko maahan.

Päävastuullisen toteuttajan vastuuta täsmennetään. Purkamisluvan edellytyksiä koskevaan pykälään tehdään tulkintoja selkeyttäviä muutoksia, ja valitusoikeuksiin esitetään muutoksia, jotka sujuvoittaisivat kaavoitus-, lupa- ja valitusprosesseja.

Rakennusten vähähiilisyyttä ja elinkaariominaisuuksia säänteleviin pykäliin valmistellaan muutoksia, joiden tarkoituksena on keventää hallinnollista taakkaa kunnissa ja rakentajilta. Vaatimus ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen toimittamisesta poistuisi pientaloilta ja korjauksista.

Uutena ehdotuksena lakiin tuodaan puhtaan siirtymän sijoittamislupa, joka sujuvoittaisi puhtaan siirtymän teollisuushankkeiden rakentamista. Tapahtuma-alan tilaisuuksien järjestämistä helpotetaan täsmentämällä lakiin, ettei rakentamisen luvanvaraisuus koske tapahtumarakenteita.

Rakentamislain lausuntokierros ajoittuu tammi-helmikuulle 2024. 

RIAlle lähetettyjen lausuntopyyntöjen kommentointia avustaa syksyllä perustettu RIAn asiantuntijapaneeli. Jos haluat tulla mukaan vaikuttamaan rakentamislain asetusten sisältöihin, ole yhteydessä Kirsi Mettälään: kirsi.mettala a ria.fi 

Listätietoa: ym.fi/rakentamislaki