Rakennusalan Toimihenkilöt RAT ry:n toiminta loppuu

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 18.12.2023

Rakennusalan Toimihenkilöt RAT ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 24.10.2023 Helsingissä. Kokouksessa hallituksen esitys yhdistyksen purkamisesta hyväksyttiin yksimielisesti.

Purkautumisen syinä on ollut muun muassa se, että koska valtakunnallisen yhdistyksen jäsenet asuvat Suomen eri puolilla, tapahtumiin osallistujia on ollut viime vuosina vähän ja pääosin vain pääkaupunkiseudulta. Toiminta paikallisyhdistyksien toiminnan kanssa oli osaksi päällekkäistä, mikä osaltaan on vaikuttanut molempien osallistujamääriin. Lisäksi aktiiviseen hallitustyöskentelyyn halukkaita uusia henkilöitä oli vaikea löytää.

Yhdistys on saanut alkunsa, kun Yksityisalojen Rakennusinsinööriliitto YRI ry perustettiin 1971 jäsentensä edunvalvontaa ja työmarkkinatoimintaa hoitamaan. Vuonna 2004 nimeksi vaihdettiin Rakennusalan Toimihenkilöt RAT ry. RIA-liitto toimi ammatillis- aatteellisena yhdistyksenä vuoteen 2007 asti, jolloin se liittyi STTK:n jäseneksi. Tällöin roolit vaihtuivat ja RAT keskittyi jäsentoiminnassaan opintomatkojen ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen.

Yhdistyksen toiminnasta on vastannut 8 puheenjohtajaa, joista kolme ovat olleet rakennusarkkitehtejä ja muut insinöörejä. Jäsenmäärä on vuosi vuodelta pienentynyt ja lopetusvuoden lopussa jäsenmäärä on 131

Kiitän kaikkia, jotka olette olleet RAT ry:n jäseniä!

Toivon, että osallistutte entistä aktiivisemmin oman paikallisyhdistyksenne toimintaan ensi vuoden alusta lähtien.

Eliisa Parhiala
Rakennusalan Toimihenkilöt RAT ry
puheenjohtaja 2022-23