Ida on Tulevaisuuden tekijä

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 4.12.2023

Tulevaisuuden tekijänä palkitaan vuosittain sellainen STTK:laisen liiton jäsen, joka on aktiivisuudellaan ja esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt oman liittonsa tulevaisuutta. Vuoden 2023 Tulevaisuuden tekijä on rialainen rakennusarkkitehti Ida Korsimo!

Ida Korsimo web2

Tulevaisuuden tekijänä palkittu Ida uskoo järjestötoiminnan olevan hyödyksi myös työelämässä. RIAn riveissä hän on saanut arvokasta kokemusta muun muassa johtamisesta, organisoinnista ja aikatauluttamisesta.

25-vuotias Ida Korsimo on ollut kiinnostunut rakentamisesta pienestä pitäen. Arkkitehtuuri oli luonteva valinta sekä luovaksi että matemaattiseksi itseään luonnehtivalle Idalle.

”Ensin suunnitelmissa olivat arkkitehtiopinnot yliopistossa, mutta lopulta olin todella iloinen päätymisestäni opiskelemaan juuri rakennusarkkitehtuuria Tampereen ammattikorkeakouluun. Koulutus siellä on todella käytännönläheistä ja sillä on pärjännyt hyvin työelämässä.”

Idalle rakennusarkkitehtina työskentelyssä parasta on se, että siinä pääsee luomaan monille merkityksellisiä ympäristöjä.

”Olen osallistunut opiskeluaikana muutamaan kilpailuun. Sastamalan Kaalisaaren uimapaikan hyppytorni on toteutettu kilpailuehdotukseni pohjalta. On ollut mahtavaa päästä paikan päälle näkemään se lasten ja nuorten ilo ja riemu, jonka suunnittelemani uimahyppytorni on tuottanut.”

Ida näkee rakennusarkkitehtuurin mahdollisuutena myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Erityisen tärkeää hänelle on muun muassa kestävän kehityksen edistäminen.

”Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja on mahtavaa, että omilla suunnitteluratkaisuilla voi vaikuttaa asiaan.”

Ida Niekku web1

Ida suunnittelema uimahyppytorni toteutettiin viime kesänä Sastamalan Kaalisaareen.

Liitosta turvaverkko työelämään

Toisin kuin monet ikäisensä, Ida oli miettinyt ammattiliittoon liittymistä jo ennen opintojensa aloittamista. Päätös liittymisestä sinetöityi heti, kun opiskelupaikka vahvistui. Erityisen tärkeäksi hän koki asian verkostoitumisen kannalta.

”Minulla ei ollut entuudestaan tuttuja töissä rakennusalalla ja tiesin liiton tuovan ympärilleni turvaverkon työelämään.”

”Opintojen ensimmäisellä viikolla alan liitot kävivät esittäytymässä uusille opiskelijoille. Niistä RIA teki minuun parhaan vaikutuksen ja liityin opiskelijajäseneksi heti esittelyn jälkeen. Toimintaa tehtiin tutuksi muun muassa ainejärjestömme tapahtumissa ja silloin kannustettiin ryhtymään myös yhteyshenkilöksi.”

Idan kohdalla verkostoituminen muiden rialaisten kanssa lähti vauhdilla käyntiin ensimmäisestä tapahtumasta, Yyterin AluepoweRIAsta, alkaen.

”Sain siellä paljon uusia kavereita saman alan tamperelaisista ja muidenkin paikkakuntien opiskelijoista. Tapahtuma vakuutti minut siitä, että RIA on itselleni erittäin hyvä liitto, ja lähdin aktiivisesti jo ensimmäisenä vuonna mukaan järjestämään RIAn opiskelijatapahtumia myös itse.”

Ida iloitsee niin ikään mahdollisuudesta verkostoitua yritysten ja liiton toimijoiden kanssa. RIAn jäseneduista hän nostaa esiin ammattilehdet, jotka hän koki hyödyllisiksi jo opintojen alusta alkaen. Sen lisäksi, että opiskellessaan hän osallistui lähes kaikkiin RIAn opiskelijatapahtumiin, hän on hyödyntänyt monia RIAn jäsenkoulutuksia, erityisesti webinaareja. RIA-Majoille Ylläkselle on tullut tehtyä useampi reissu.

Järjestötyö kehittää arvokkaita taitoja

Ida on toiminut oman alueyhdistyksensä eli Tampereen RIAn hallituksen nuorjäsenvastaavana jo kolme vuotta. Kyseisessä pestissä hänen tärkeimpiä tehtäviään ovat opiskelijajäsenhankinta, paikallisten opiskelijatapahtumien järjestäminen ja valmistuvien muistaminen. Tämän ohella hän pyrkii innostamaan uusia opiskelijoita yhteyshenkilöiksi ja muutoinkin mukaan paikallistoimintaan.

”Nuorjäsenvastaavana mitään ei kuitenkaan tarvitse järjestää yksin, vaan tukenani on kaikki Tampereen yhteyshenkilöt sekä TamRIAn hallituksen opiskelijaedustajat. Järjestämme vuosittain aloittavien ja valmistuvien opiskelijoiden tilaisuudet sekä muuta toiveiden mukaista ohjelmaa. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä liiton opiskelija-asiantuntija Hung Phamin kanssa ja olemme mukana edustamassa liittoa erilaisissa tapahtumissa.”

Ida oli ennakkoon tietoinen siitä, että hänet oli ilmoitettu STTK:n Tulevaisuuden tekijä -ehdokkaaksi, mutta palkituksi tuleminen oli iloinen yllätys. Hän kokee tärkeäksi sen, että nuoria, aktiivisia tekijöitä nostetaan esiin, sillä se innostaa myös muita nuoria mukaan järjestötoimintaan.

Ida uskoo, että tällainen huomionosoitus on hyvä rivi ansioluettelossa.

”On mahtavaa, että työni liitossa on huomattu, ja että se palkitaan näin. Palkitsemisesta on varmasti hyötyä työelämässä, mutta niin on itse järjestötoiminnastakin. Sen puitteissa olen päässyt kehittämään osaamistani esimerkiksi johtamisessa, organisoinnissa ja aikatauluttamisessa, jotka juuri rakennusalalla ovat keskeisiä taitoja.”

Nuorta energiaa toimintaan

Tulevaisuuden tekijä on valittu ensimmäisen kerran vuonna 2020. Idean huomionosoitukseen sai STTK:n järjestöpäällikkö Juska Kivioja.

”Näen työssäni paljon innostuneita ja osaavia ammattiliittojen aktiiveja, joissa on kaivattua energiaa toiminnan uudistamiseen. Tulevaisuuden tekijä -kunniamaininnalla STTK haluaa nostaa esiin juuri näitä nuoria, rohkeita toimijoita.”

Neljässä vuodessa hän on saanut ilokseen huomata, että palkitsemisella on paikkansa.

”Lähes kaikkien liittojen kohdalla tilanne on nykyään se, että nuorilla ei ole riittävästi tietoa niiden toiminnasta ja tavoitteista. Sen vuoksi jäsenyyden hyötyjä voi olla vaikeaa hahmottaa. Olen kuitenkin nähnyt palkituissa nuorissa aitoa muutosvoimaa ja heidän työnsä tuloksia. Uskon, että kunniamaininta kannustaa uudistamaan oman liiton toimintaa, mikä on välttämätöntä, jotta saamme päivitettyä liittojen toimintamallit 2020-luvulle. Nuorilta itseltään saamme vetoapua liittojen houkuttelevuuden lisäämiseen muiden nuorten silmissä.”

Ida ja Juska web1

Juska (vas.) ja Ida näkevät Tulevaisuuden tekijä -kunniamaininnan merkityksen hyvin samalla tavoin: nuorten aktiivinen nostaminen esiin kannustaa myös muita nuoria mukaan ammattiliittoihin.


Tämä artikkeli on makupala 15.12. ilmestyvästä RIA-lehdestä 4/23.

Teksti ja henkilökuvat: Tanja Määttänen


Tutustu Idaan:

Video: STTK