Vuoden rialaisina palkitut Veikko Ahonen ja Tuomas Mäkitalo arvostavat ammattiliittoaan ja sen tuomaa yhteisöllisyyttä

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 25.11.2023

Vuoden rialainen ja Vuoden nuori rialainen ovat yksimielisiä liiton toiminnan tärkeydestä niin jäsentensä edunvalvojana kuin osaamisen ylläpitäjänä. Lisäksi he korostavat rialaisuuden mahdollistamaa yhteisöllisyyttä, joka tukee myös ammatillista verkostoitumista.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry on jakanut vuotuiset huomionosoituksensa. Vuoden rialaisena palkittiin helsinkiläinen rakennusarkkitehti Veikko Ahonen, Vuoden nuori rialainen on vantaalainen rakennusinsinööri Tuomas Mäkitalo.

Molemmat ovat olleet liiton jäseniä jo opintojensa alusta alkaen: Ahoselle RIA-vuosia on kertynyt jo yli 40, Mäkitalo liittyi RIAn opiskelijajäseneksi vajaa 10 vuotta sitten. Ahonen työskentelee Alark Oy:ssä, hän on yrityksen perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja. Mäkitalo toimii laskentapäällikkönä Asfalttikallio Oy:n leivissä.

Veikko Ahonen 01

Veikko Ahonen

Kumpaakin yhdistää aktiivisuus omassa alueyhdistyksessään, Helsingin RIAssa. Ahonen on palkittu esimerkillisestä toiminnastaan jo aiemmin liiton pronssisella ja hopeisella ansiomitalilla. Hän on osaltaan edistänyt merkittävästi muun muassa yrittäjäjäsenten näkyvyyttä ja roolia RIAssa. Mäkitalo toimii tällä hetkellä Helsingin RIAn varapuheenjohtajana. Hän on kerännyt kannuksia esimerkiksi opiskelijatoimikunnassa ja niin ikään hänet on palkittu RIAn pronssisella ansiomitalilla.

”Asetimme Veikon ehdolle muun muassa siksi, että hän edustaa ensiluokkaisesti rialaisuutta vahvalla otteellaan kaikessa tekemisessä, rippumatta hankkeen tai toimeksiannon koosta. Tuomaksen ehdokkuutta perustelimme ennen kaikkea hänen aktiivisuudellaan paikallistason toiminnassa ja nousujohteisella urallaan. Arvostamme hänen hienoa urakehitystään päällikkötason tehtäviin lyhyessä ajassa”, kertoo Helsingin RIAn puheenjohtaja Mari Anttila.

Ahonen ja Mäkitalo ovat yksimielisiä siitä, että RIAlla on vahva jalansija järjestökentässä myös tulevaisuudessa. Etenkin rakennusalan heikon suhdanteen aikana liitolla riittää työsarkaa.

”Yksi RIAn tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia jäsentensä pätevyydestä tarjoamalla koulutusta alan kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa. Edunvalvonnan merkitys korostuu erityisesti tiukassa taloustilanteessa”, sanoo Mäkitalo.

Tuomas Mäkitalo 01

Tuomas Mäkitalo

Ahosen pitkälle työuralle on osunut jo useampikin taantuma. Hän muistuttaa, että rakennusalalla on aina joko jarru tai kaasu pohjassa.

”Rakentamista tarvitaan aina, eli kyllä tilanne tästä heltyy. Suomessa on valtavasti korjausvelkaa ja se kasvaa koko ajan. Korjausrakentamiseen kannattaakin perehtyä, jopa suuntautua."

Vuoden rialainen -huomionosoitus on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2005. Sillä halutaan nostaa esiin liittotoiminnassa ansioituneita jäseniä ja edistää rakennusinsinöörien, -arkkitehtien ja -mestareiden ammatillista arvostusta. Palkinnot jaettiin RIA ry:n liittokokouksen yhteydessä 25.11.2023.

Lisätietoja:

Kirsi Mettälä, toimitusjohtaja, RIA ry
kirsi.mettala a ria.fi / 044 984 3538